This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kosztolányi Dezső, Dutch biography

Image of Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezső
(1885–1936)

Biography

Dezsö KOSZTOLÁNYI werd op 29 maart 1885 geboren in Szabadka (Subo­tica). Zijn eerste verzenbundels, die opvielen door hun zuivere, lyrische toon, publiceerde hij in 1904, daarna begon hij ook novellen te schrijven, waaronder Bolondok, 1911 (Dwazen). De Hongaarse Radenrepubliek van 1919 werd door hem geestdriftig begroet, maar toen deze na enkele maanden ineenstortte en er een rechts bewind in Hongarije werd geves­tigd, koos hij noodgedwongen de zijde van de nieuwe machthebbers. Hierdoor in een crisis geraakt, trok hij zich jarenlang terug in een esthe­tisch-nihilistisch isolement en verkondigde de ook in ons land bekende ’l’art pour l’art’-theorie. Tenslotte hervond hij zijn evenwicht en publi­ceerde zijn beroemdste werk, de psychologische roman Anna Édes (1926). Hij overleed in 1936.

Literature ::
Translation ::

minimap