This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Móricz Zsigmond, Polish biography

Image of Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
(1879–1942)

Biography

Zsigmond Móricz (ur. 2 lipca 1879 w Tiszacsécse; zm. 4 września 1942 w Budapeszcie) był węgierskim pisarzem
Zsigmond Móricz pochodził z biednej rodziny wiejskiej, był synem drobnego rolnika i córki pastora. Już we wczesnej młodości odkrył w sobie pociąg do kultury jako takiej. Po ukończeniu gimnazjum w Debrecen, rozpoczął studia kilku kierunków, żadnego jednakże nie ukończył. Mimo tego podjął pracę jako dziennikarz w Budapeszcie. Przełom w kierunku literatury nastąpił dla niego po opublikowaniu w czasopiśmie Nyugat pierwszych opowiadań.
W czasie 1. wojny był korespondentem wojennym, jego wojenne reportaże stawały się z czasem coraz bardziej krytyczne i koncentrowały się na problemach prostego żołnierza frontowego i jego tęsknocie za pokojem. Czasy rewolucji 1918 i rządy Rad Robotniczych 1919 postrzegał pozytywnie, pisał w tym czasie artykuły o powstających spółdzielniach produkcyjnych i oczekiwał reformy rolnej. Po upadku republiki Rad i zwycięstwie kontrrewolucji, za przychylną postawę względem rad został uwięziony.
W latach 20. i 30. opublikował liczne powieści i opowiadania, uzyskując powszechne uznanie jako pisarz. Oprócz własnych utworów, pisał opracowania na temat zapomnianej, starej węgierskiej literatury i zebrał stare węgierskie pieśni ludowe. W 1939 przejął czasopismo "Kelet Népe" (Naród wschodu), które szczególną pieczą otaczało twórców ludowych. Móricz zmarł w 1942r. w Budapeszcie. 

Literature ::
Translation ::

minimap