This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Móricz Zsigmond, Slovak biography

Image of Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
(1879–1942)

Biography

(1879-1942)
Je do dnešných čias jedným z najvýznamnejších maďarských prozaikov. Jeho vplyv na vývoj maďarskej prózy sa stavia vedľa Adyho inovatívne pôsobenie na vývoj maďarskej prózy. Móricz pochádza z vidieckej rodiny, narodil sa v malej obci pri Tise (Tiszacsécse), čo poznamenalo celú jeho tvorbu. Stal sa prvým spisovateľom, ktorý zbavil vidiek romantizujúceho, idylického obrazu harmónie. Vychádzajúc z osobných skúseností naturalisticky zobrazoval sociálnu situáciu vidieka, zvlášť chudobných roľníckych vrstiev. Jeho vnímanie bolo dokonca svojím naturalizmom šokujúce. Zaľudnil svoje texty vierohodnými postavami a situáciami, ktoré pôsobili na svojich čitateľov nesmierne osobne. Móricz bol znamenitým psychológom, vďaka čomu dokázal vykresliť živý obraz spoločnosti a osloviť čitateľa.
Román Buď dobrý až do smrti (Légy jó mindhalálig, 1920) patrí medzi jeho vynikajúce diela, v ktorých sa navracia do čias svojich štúdií. Je to text zaujímavý jednak skvelým obrazom súdobej spoločnosti a jednak presným zachytením psychologického vývoja postáv.
Móriczovo životné dielo má nesmierny rozsah; bol rovnako obľúbeným autorom medzi širokou vrstvou čitateľov ako Jókai. Je zakladateľom novej, realistickej epochy v písaní románu, poviedky i drámy, na ktorej maďarská literatúra stavia až dodnes.
Z tvorby: Trilógia – Tündérkert, (1922); A nagy fejedelem, (1935); A nap árnyéka, (1935); Kivilágos-kivirradtig (1926); Úri muri (1928); Rokonok (1932) atď. 

Literature ::
Translation ::

minimap