This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Janík, Pavol, Slovak bibliography

Image of Janík, Pavol
Janík, Pavol
(Pavol Janík)
(1956–)

Bibliography

Poézia

 
 - 1981 – Nezaručené správy, básnický debut, rozvíjal tu výdobytky konkretistov v lyrických miniatúrach modernou senzibilitou nekonvenčnej výpovede; dostupné online
 - 1984 – Zrkadlo na konci leta, zbierka básní; ironickým podtónom sa tu jazykovou kreativitou vyjadril o zmysle každodenných vecí; dostupné online
 - 1985 – Dovidenia v množnom čísle, zbierka básní; ironickým podtónom sa tu jazykovou kreativitou vyjadril o zmysle každodenných vecí; dostupné online
 - 1991 – Hurá, horí, zbierka básní a aforizmov; s recesijnou sebairóniou a intelektuálnym nadhľadom prejavil básnickú invenciu v aforistickom výraze a pásmovej skladbe; básne dostupné online
 - a aforizmy dostupné online
 - 1998 – Niekto ako boh, experimentátorská zbierka; dostupné online
 - 2000 – Истината с прекрасно дълги крака – Антология девет словашки поети / Pravda s prekrásne dlhými nohami – Antológia deviatich slovenských básnikov, dostupné online
 - 2002 – Buď vôňa tvoja, experimentátorská zbierka; dostupné online
 - 2002 – Kmitočet tvojich bokov (výber ľúbostnej poézie); dostupné online
 - 2003 – Театър Живот / Divadlo Život (Bulharsko, výber z básnickej tvorby) dostupné online
 - 2004 – Починка Титаника / Oprava Titaniku (Ruská federácia, výber z básnickej tvorby); dostupné online
 - 2004 – Táranie nad hrobom (výber z básnickej tvorby); dostupné online
 - 2005 – Поправката на Титаник / Oprava Titaniku (Macedónsko, výber z básnickej tvorby); dostupné online
 - 2007 – Zašifrovaná jeseň, experimentátorská zbierka; dostupné online
 - 2007 – Із кузни часу – Антологія сучасної словацької поезії / Z vyhne času – Antológia súčasnej slovenskej poézie, dostupné online
 - 2009 – Поезія, молитва серца – Антологія словацької поезії / Poézia, modlitba srdca – Antológia slovenskej poézie, dostupné online
 - 2009 – Třetí skupenství muže (Česká republika, výber z básnickej tvorby a aforizmov) dostupné online
 - 2014 – A Dictionary of Foreign Dreams / Slovník cudzích snov (Veľká Británia, výber z básnickej tvorby); dostupné online
- 2018 – Реконструкција Титаника / Oprava Titaniku (Srbsko, výber z básnickej tvorby).

Aforizmy

 - 1996 – Dobrá zrada nad zlato, ironicko-sarkastický text; dostupné online
 - 1999 – Satanovisko, ironicko-sarkastický text; dostupné online
 - 2000 – Pes hore bez, ironicko-sarkastický text; dostupné online
 - 2002 – Špinavé čistky, ironicko-sarkastický text; dostupné online

Odborná literatúra

 - 1986 – Vladimír Bahna, knižná monografia o živote a diele filmového režiséra
 - 2000 – Generál Lorenc - Dešifrovaný svet, exkluzívne rozhovory; dostupné online
 - 2002 – Rozhovory (o štátnosti)
 - 2003 – Nad vedou (literárno-dramatické reflexie)
 - 2006 – Spy Dictionary / Špionážny slovník
 - 2006 – Špión z Bratislavy (s Gabrielou Holčíkovou)
 - 2006 – Špionážne skratky
 - 2009 – Hovorca samého seba, kniha rozhovorov so spisovateľom Pavlom Janíkom

Dráma

 - 1980 – Štvrtá osoba jednotného čísla, rozhlasová hra; dostupné online
 - 1986 – Tuctová komédia, rozhlasová hra (v roku 1987 uvedené aj ako televízna hra)
 - 1988 – Škrupinový zámok, rozhlasová hra
 - 1993 – Súkromný striptíz (časopisecky vyšlo už v roku 1990, v roku 1993 uvedené ako divadelná hra, v roku 1997 ako televízna hra); dostupné online
 - 1992 – Maturitný oblek (časopisecky vyšlo už v roku 1992, v tomto roku tiež uvedené ako rozhlasová hra); dostupné online
 - 1998 – Pasca na seba (časopisecky vyšlo už v roku 1995); dostupné online
 - 2003 – Nežná klauniáda, rozhlasová hra; dostupné online
 - 2004 – Nebezpečné veselohry (knižný súbor troch divadelných hier); dostupné online
 - 2004 – Dangerous Comedies / Nebezpečné veselohry (Kanada; súbor troch divadelných hier); dostupné online
 - 2005 – Bez motívu, rozhlasová hra; dostupné online
 - 2006 – Bez zábran, rozhlasová hra; dostupné online
 - 2006 – Bez záruky, rozhlasová hra; dostupné online
 - 2006 – Опасные комедии / Nebezpečné veselohry (Ruská federácia; knižný súbor troch divadelných hier); dostupné online

Preklady

 - 1987 – Zem je obežnica Mesiaca (Leonel Rugama; spolu s Janom Kašparom a Dagmar Morenovou)
 - 1988 – Oblohy všetkých farieb (Justinas Marcinkevičius; spolu s Milanom Tokárom)
 - 1989 – Dokonané je (Konstatinos Kavafis; spolu s Ivanom Gavorom)
 - 1991 – Nové základy experimentálnej psychológie (Břetislav Kafka)
 - 2006 – Veľká vrecková láska (Karel Sýs)

O autorovi

 - 2003 – Aj dráma je len človek... Premeny súčasnej drámy – profily štyroch slovenských súčasných dramatikov (Viliama Klimáčka, Laca Keratu, Pavla Janíka a Silvestra Lavríka); autor knihy Miloš Mistrík; Open Library, USA
 - 2005 – Život a dielo Pavla Janíka – antológia štúdií z medzinárodného vedeckého seminára Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre; editor knihy Andrej Červeňák; Open Library, USA
 - 2006 – Ни дать ни взять – Мастер (О стихах Павола Яника) / Majster – nič viac, nič menej (O veršoch Pavla Janíka) – autorka štúdie Наталия Шведова / Natalia Švedova; dostupné online
 - 2007 – Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov / Pater Noster of Today Hero of Literary Texts – autorka štúdie Jana Juhásová; dostupné online
 - 2013 – Encyclopaedia Beliana 7. zväzok; dostupné online

Ocenenia

 - 1981 – Cena rektora Vysokej školy múzických umení
 - 1982 – Prémia Slovenského literárneho fondu
 - 1983 – Prémia Slovenského literárneho fondu
 - 1992 – Cena Alfréda Radoka (Praha, Česká republika)
 - 1993 – Cena Medzičasu
 - 1995 – Zlatý klinec
 - 1997 – Cena časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník
 - 1998 – Cresta International Advertising Award (New York, USA)
 - 1999 – Literárna cena Všeobecnej úverovej banky
 - 1999 – Prémia Spolku slovenských spisovateľov
 - 2000 – Literárna Cena Paula Rusnaka (Pasadena, USA)
 - 2000 – Prémia Spolku slovenských spisovateľov
 - 2012 – Cena Unie českých spisovatelů

Zdroj:
pavoljanik.sk

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap