This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Petőfi Sándor, Slovak biography

Image of Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
(1823–1849)

Biography

(1823–1849)
Petőfi je vo svete najznámejším maďarským básnikom. Je klasikom, ktorého tvorbe sa nemôže vyhnúť žiaden z maďarských poetov. Nech už je jeho vzťah k Petőfimu akýkoľvek, k jeho tvorbe musí nutne zaujať postoj.
Aj na Slovensku je jeho meno známe. Ak nik iný z maďarskej literatúry, Petőfi istotne. Jeho meno nájdete v učebniciach literatúry. Narodil sa totiž ako Alexander Petrovič, ba povráva sa, že mu jeho matka spievala slovenské ľudové piesne. Petőfi bol však bezpochyby najvýznamnejším maďarským básnikom. Symbolom básnika. Žil krátky, búrlivý život. Zúčastnil sa revolúcie 1848 a padol v bitke za slobodu svojho národa. Bol básnikom revolúcie a ľudu. Nejedna z jeho básní zľudovela. Sám svoju poéziu staval na ľudovej poézii, inšpiráciu čerpal zo slovesnosti v duchu „folklórneho kultu“, ktorý vládol súdobej Európe.
Literature ::
Translation ::

minimap