This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gospodinov, Georgi: Враните на Виена

Portre of Gospodinov, Georgi

Враните на Виена (Bulgarian)

Тук през ноември
е черно от врани
невъзмутими са чакат
нищо не искат
не се оплакват
оплакват ни
реят се
бавно и тежко на кръстове
да се прекръстим
преди да са ни прекръстили
прекалено са лъскави
оперение оперетно
и в скръбта има кич
реквизит
или друга естетика

Все повече идат и всеки ноември
врани с фракове
врани с фаготи
врани за реквиеми
като изпуснати ноти
атонални понякога
поограбили Шонберг
врани като авари
сред орлите на тази империя

Идат гробни и строги
и суетни и черни
(всяка империя
има своя ноември)

Все по-мъничко Моцарт
все по-мъничко Моцарт
все повече СалиериUploaded bySipos Ferenc Norbert
Source of the quotationhttps://liternet.bg/publish/ggospodinov/vranite.htm

minimap