This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kollár, Jan, Czech biography

Image of Kollár, Jan
Kollár, Jan
(1793–1852)

Biography

Jan Kollár někdy i Ján (29. července 1793 Mošovce – 24. ledna 1852 Vídeň) byl český a slovenský básník, jazykovědec, historik a evangelický kněz slovenského původu (ke Slovensku se hlásil celý život).
Jeho otec byl rychtářem. V letech 1807–1809 studoval v Kremnici, po návratu domů, jej otec dal na vyučení řezníkem, to však J. Kollára nebavilo, a tak odešel z domova.
V letech 1810–1812 studoval v Banské Bystrici. Roku 1812 odešel studovat teologii do Prešpurka, kde studoval až do roku 1815.
Poté dělal do r. 1817 vychovatele a od roku 1817 studoval protestantskou teologii v Jeně (Německo). Zde se seznámil se svou ženou Frederikou Wilheminou Schmidtovou (dcera německého pastora). Tato žena měla na Kollára obrovský vliv a on ji, pod pseudonymem Mína, ve svých dílech povyšoval na slovanský ideál krásy.
Od roku 1819 působil jako vikář v Pešti, po povolení slovenského kazatele v Pešti se stal slovenským kazatelem.
Nesouhlasil se snahou osamostatnit slovenštinu, čímž se dostal do konfliktu s mladší generací slovenských spisovatelů v čele s Ľudovítem Štúrem. Tento spor vyvrcholil roku 1848, kdy byl svými odpůrci zajat, osvobozen byl císařským vojskem a za své služby byl roku 1849 povolán do Vídně, kde se stal profesorem slovanské archeologie na vídeňské universitě.

Literature ::
Translation ::

minimap