This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Černík, Michal: Hluboký dotek

Portre of Černík, Michal

Hluboký dotek (Czech)

Jak to zní vroucně, když řeknu:
Uchopíš mou ruku
a dotkneš se mého srdce.

Ale srdce je znavené.
Došlo až na konec světa.
Vešla se do něj veškerá láska
a teď se uzamklo v pěst
a svírá v ní veškerou úzkost.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Hlboký dotyk (Slovak)

Ako to znie vrúcne, keď poviem:
Uchopíš moju ruku
a dotkneš sa môjho srdca.

Ale srdce je unavené.
Prišlo až na koniec sveta.
Vošla sa doňho všetka láska
a teraz sa zaťalo do päste
a zviera v nej všetku úzkosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap