This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Černík, Michal: Smrt vichrů

Portre of Černík, Michal

Smrt vichrů (Czech)

Nechtěj obývat vichry,
i když nejsilnější jsou na vrcholcích a pláních.
Bezvětří bude jejich smrt.
Zůstane po nich jen to,
co neměly sílu zničit.
Skála před vichry neuhne
a ohnutá stébla trav se opět napřímí.
Tak i vichry dějin jsou bez milosti záhubné
a nakonec se pokaždé samy vysílí až k smrti.
Lidé pod nohama znovu pocítí majestát země a života
a domy z trosek vstanou jako při vzkříšení.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Forgószelek halála (Hungarian)

Forgószelekben ne akarj lakni,
bár hatalmuk bérceken s rónákon legszilárdabb.
Szélcsend lesz haláluk.
Örökségül csakis azt hagyják,
mit erejük el nem pusztított.
Bérc forgószéllel dacol,
megdőlt fűszálak újfent talpra állnak.
Történelem fogószelei szintén ádáz romlást hoznak
és végül magukat döntik pusztulásba.
Föld s élet méltósága
ember nyomdokában újra érezhető,
törmelékből házak emelkednek,
mint feltámadáskor.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját
Publication date

minimap