This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Černík, Michal: Zápas o seba (Zápas o sebe in Slovak)

Portre of Černík, Michal

Zápas o sebe (Czech)

Někdy si vyčítáš své životní prohry.
Neklaněl ses modlám, když se vztyčovaly,
a bylo ti trapné modly bořit,
když se nabídl hrdinský čas boření.

Častěji si teď připadáš jako kamínka,
v kterých už není čím zatopit.
Častěji se pro tebe stmívá než rozednívá.
Jako by ti osud pod nohy hodil hřbitov.

Schází ti schopnost proměnit se v čin
a vejít do světa, který si přeješ.
Ale tobě stále ještě zůstává možnost
milovat i nenávidět.

Stále ještě ze sebe vylamuješ slova,
ještě si v mysli hájíš místo pro radost
a těšíš se ze všech dní,
které tě nezdolaly a tys je nevzdal.

Jsi ve věku, kdy tě blízkost
přitahuje víc než dálky
a kdy v sobě prožíváš to největší ticho,
stejně tak jako v mládí jsi prožíval tu největší bouři.

Konečně jsi v sobě našel svého panovníka,
teď nasloucháš pouze jeho příkazům
a pouze jemu jsi povinován
i za cenu zatracení.

V tom věku tě žádná moc
už nemůže poblouznit ani zatemnit
a nenapliješ si kvůli ní do tváře jen proto,
abys přijal její proradnou milost.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství: Drábek Antonín
Source of the quotationNechtěj obývat vichry, ISBN: 978-80-87283-08-0
Publication date

Zápas o seba (Slovak)

Niekedy si vyčítaš svoje životné prehry.
Neklaňal si sa modlám, keď sa vztyčovali,
a bolo ti trápne modly boriť,
keď sa ponúkol hrdinský čas borenia.

Častejšie si teraz pripadáš ako piecka,
v ktorej už niet čím zakúriť.
Častejšie sa pre teba stmieva ako rozodnieva.
Ako by ti osud pod nohy hodil cintorín.

Chýba ti schopnosť premeniť sa v čin
a vojsť do sveta, ktorý si želáš.
Ale tebe ešte stále zostává možnosť
milovať aj nenávidieť.

Ešte stále zo seba vylamuješ slová,
ešte si v mysli brániš miesto pre radosť
a tešíš sa zo všetkých dní,
ktoré ťa nezdolali a ty si ich nevzdal.

Si vo veku, keď ťa blízkosť
priťahuje väčšmi ako diaľky
a keď v sebe prežívaš to najväčšie ticho,
rovnako ako si v mladosti prežíval tú najväčšiu búrku.

Konečne si v sebe našiel svojho panovníka,
teraz poslúchaš iba jeho príkazy
a viaže ťa povinnosť iba k nemu
aj za cenu zatratenia.

V tomto veku ti nijaká moc
už nemôže zmiasť ani zatemniť rozum
a nenapľuješ si pre ňu do tváre len preto,
aby si prijal jej zradnú milosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap