This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Žáček, Jiří: Život je boj

Portre of Žáček, Jiří

Život je boj (Czech)

Sýkorky bojují s vrabci,
děvčata soupeří s chlapci,
jasany zápasí s javory,
vaničky soupeří s lavory,
Alláh zápasí s Hospodinem,
ropa soupeří se zemním plynem,
hafani bojují s kočkami,
krůpěje soupeří s vločkami,
hlavy bojují s pohlavími,
čilí zápasí s lenivými,
lopaty soupeří s rýči,
švihadla bojují s míči,
motorky zápasí s auty,
recepce soupeří s rauty,
chytráci bojují s hlupáky,
fešáci  bojují s šupáky,
svoboda zápasí s nesvobodou,
studená soupeří s teplou vodou,
tráva bojuje s mechem,
dřevo soupeří s plechem,
střevíce zápasí s dřeváky,
praváci soupeří s leváky -
a koho zničí múzy milování,
toho zas vzkřísí múzy smilování.Uploaded byRépás Norbert
PublisherŠulc-Švarc, s.r.o. | nakladatelství české beletrie, , ISBN: 978-80-7244-251-5
Source of the quotationTřetí poločas
Publication date

Život je boj (Slovak)

Sýkorky bojujú s vrabcami,
dievčatá súperia s chlapcami,
jasene zápasia s javormi,
vaničky súťažia s lavórmi,
Alah ten nechce byť Hospodin,
ropa chce vytlačiť zemný plyn,
havkovia bijú sa s mačkami,
kvapôčky zápolia s vločkami,
hlavy sa nezhodnú s pohlaviami,
vrtký sa preteká s lenivcami,
lopaty sú viac než čakany,
švihadlá zatočia s loptami,
motorky závodia s autami,
bankety zametú s rautami,
chytráci porazia hlupákov,
fešáci zatienia šupákov,
sloboda neznáša neslobodu,
studená voda zas teplú vodu,
škatule lepšie sú ako mechy,
drevo je vzácnejšie ako plechy,
črievice vybabrú s drevákmi,
praváci pre zmenu s ľavákmi –
koho však znivočí milovanie,
toho už vzkriesi len zmilovanie.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap