This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Éjszaka volt (Noc byla in Hungarian)

Portre of Gellner, František
Portre of Ágai Ágnes

Back to the translator

Noc byla (Czech)

Noc byla. Usnout nemoh' jsem. To z míry
by jistě přivedlo i mudrce. -
Škoda, že v mládí ztratil jsem skvost víry
a nemohu si zaklít od srdce!

Noc byla věčná jako hloupost lidská
a jako život byla zoufalá.
V hlubokém tichu píseň elegická
na struny srdce hořce zahrála.

Peřinu shodil jsem, své šaty zvedal
jsem se země a byl jsem brzo v nich.
Chvíli jsem v kapsách marně sirky hledal.
Pak zaskřípěl klíč v dveřích domovních.

Manželé řádní u manželek spali,
mír tichých srdcí vanul nad nimi.
V hospodách ještě politisovali
muži se zájmy všeobecnými.

Přivřel jsem oči. V dálné výši slyšet
údery křídel bylo příšerné.
Z moudrých a známých předpokladů vyšed
jsem viděl, jak je všechno titěrné:

boj o život a blaho jednotlivce,
za ideální statky národa
hrdinný čin, psí něžnost k milé dívce,
umění, syfilis a svoboda.

Z bordelu zněly ke mně hlasy ženských,
vábících smíchem vilné samečky.
Jak prapor míru z oken kasárenských
komisní bělaly se podvlečky.

Z města jsem vyšel. Šel jsem podle řeky,
a vrby chtějíce mne poděsit,
volaly na mne posměšnými skřeky:
Příteli, bratře, pojď se oběsit!PublisherČeskoslovenský spisovatel, Praha
Source of the quotationBásnĕ

Éjszaka volt (Hungarian)


Nem bírtam elaludni. Ilyen éjen
lázadozna egy bölcs is dühösen.
Kár, hogy a hitem elkallódott régen,
s nem tudok szívből káromkodni sem.

Az éj örök volt, akár bárgyúságunk,
s mint az élet, oly kétségbeesett.
Szívem húrját egy fájdalmasra lágyult
elégikus dal zendítette meg.

Nagy hirtelen a takarót ledobtam,
és felkaptam gyorsan a ruhám,
megcsikordult a kapukulcs is nyomban,
s zsebemben végre megleltem gyufám.

A derék férjek otthon szundikáltak,
szívük fölött a béke lebegett,
a kocsmázók még vígan iddogáltak,
és vitatgatták a közügyeket.

Szemem lehunytam. A magasból távol
meglebbentett egy szörnyűséges szárny.
Régi közhely nem veszt igazából:
látni kezdtem, hogy minden mily parány:

a napi harcok - kín és gyönyörűség,
a nemzetmentő hősi tettek is,
a kedves lányhoz fűző kutyahűség,
szabadság, művészet és szifilisz.

A dalt a bordély kacarászva szórta,
a sóvár hímet hívta mindegyik.
Mint kaszárnyán a béke lobogója,
fehérlettek az olcsó kis bugyik.

A városon túl, a folyócska partján,
egy riasztgató fűzfasor fogad,
hangja rikácsol, gúnyolódó, harsány:
gyere, pajtikám, akaszd fel magad!PublisherKozmosz, Budapest
Source of the quotationCseh költők antológiája

minimap