This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: Rondel o nočním chodci

Portre of Křesadlo, Jan

Rondel o nočním chodci (Czech)

Jde nocí, která pelichá
tvář skrytu v kápi temnoty,
noc si ho souká do břicha
zahnědlé, teskné samoty.

Neznámé nese trampoty
nocí, jež ani nedýchá,
žluč zastřeného kalicha,
tvář skrytu v kápi temnoty.

Ó, okovaná distycha !
Železo noční mrákoty !
Báseň, již píšeš samo ty,
dunění kroků do ticha
noci, jíž chodec pospíchá,
tvář skrytu v kápi temnoty.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap