This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Orten, Jiří: Megíratlanul (Nenapsaná in Hungarian)

Portre of Orten, Jiří

Nenapsaná (Czech)

Vezmi si plášť, ať neprokřehneš zcela
a zavři oči, abys neviděla, —
v takovém nečase, takovou cestou jdu.

Ó, toho bělma, jež jsem zakrvácel,
těch západů, kterým jsem slunce vracel
v krutějším západu!

A ona prostinká a ona nenapsaná,
ona, jež věděla, ta matka mého rána,
ne veršem, pláčem stená.

Mluvil jsem slovy, ztichám také jimi.
Vzala mi víru, život navrací mi.
Jsou odpuštěna.



Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Ohnice/Nenapsan%C3%A1

Megíratlanul (Hungarian)

Vegyél köpönyeget, hogy meg ne fázzál,
és húnyd le mindkét szemed, hogy ne lássál —
ilyen ítéletidőben útban vagyok.

Ó, hó, mit összevéreztem telente,
s minden visszanapoztam naplemente:
gonoszabb nyugatok!

De az az ártatlanka, s az a megiratlan,
az a mindent tudott, anya a pirkadatban,
sóhajt — sohase versben.

Szót szóltam, hallgatok szóval maradva.
Hitem vette, az élet visszaadja.
Nem kiengeszteletlen.



Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap