This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sýs, Karel: Sobota (Sobota in Slovak)

Portre of Sýs, Karel
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Sobota (Czech)

Ležíme v posteli Klape v ní ruční mlýn
Z pytlů vytéká mouka okem škrobovým

Zpod peřin valí se pecny s hnědými středy
Žebřiňák odváží náklad mokrý a snědý

A u stropu kde naše duše spokojeně hlesly
vznáší se zlatá loď se slaměnými veslyUploaded byRépás Norbert
PublisherOnufrius
Source of the quotationVelká kapesní láska
Publication date

Sobota (Slovak)

Ležíme v posteli Klape v nej ručný mlyn
Vyteká múka z vriec otvorom škrobovým

Z perín sa valí chlieb s hnedými stredmi
Rebriniak odváža náklad už siedmy

Pri strope duše nám spokojne cekli
zlatú loď zo slamy do neba vliekliUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap