This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zahradníček, Jan: Sírfelirat (Epitaf in Hungarian)

Portre of Zahradníček, Jan
Portre of Márton László

Back to the translator

Epitaf (Czech)

Věnované spoluvězni a příteli Dr. Miloši Skácelovi
 
Živote můj. Jediný. Tento. A ne jiný.
Nezdáš se. Jsi. A trváš prchaje.
Skutečný. Můj. Jsi kost a krev, z níž pijí stíny.
Bolíš. Klikatě klopotná tvá cesta je.
 
Vpravo a vlevo v těsné motanici
životů jiných, vršících se k hvězdám až.
Cizí dech uslyšíš jak vítr ve pšenici
z dálky tak strašně blízké, že až závrať máš.
 
Však nikdy nepřekročíš. Pořád sám a zvláště.
Láskou se nezadrhla tvoje nit.
Zřetelně rozeznáš ji, vtkanou ve vzor pláště
Života šiřejšího nad vzduch, nad blankyt.
 
Jen chybný krok a cizí stébla drtí.
Za všechno odpovídáš. Všechno k nohám tvým
se sbíhá z nižších šířek života a smrti
jak poledníky bílým tichem polárním.
 
Vy životy z života mého vypučelé.
Vy oči z očí mých, jež dohlédnete dál.
Polibek usmíření cítím na svém čele -
Můj život byl a bude, aniž se jen zdál.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://tojeuplnejedno.blog.cz

Sírfelirat (Hungarian)

Cellatársamnak és barátomnak dr. Miloš Skácelnek ajánlom
 
Életem. Egyetlenem. Ez vagy. Más nem. Élet.
Nem álom vagy. Megvagy. Röppenve tartasz.
Valós. Enyém. Csont, vér. Árnyak isznak belőled.
Fájsz. Fáradalmas útvonalon kanyargasz.
 
Jobbra-balra más életek kusza,
csillagokig érő halmazában.
Idegen lélekzet: mint szélben a búza,
beleszédülsz, oly távoli közel van.
 
Mégsem lépsz át. Magad vagy és külön.
Szeretet sem vegyíti máséval száladat.
Ott láthatod a kék bolt fölötti függönyön.
A tágabb élet palástjába szőtten halad.
 
Minden rossz lépés idegen szárakra tipor,
te felelsz mindenért. Lábadhoz fut össze minden,
élet és halál alsóbb fokairól,
akár délkörök fehér sarkvidéki csöndben.
 
Ti életek, életemből kibomlók.
Szemek szememből: néztek messzebbre nálam.
Megbékélés csókját érzi a homlok -
Volt és lesz életem, és nemcsak álom.Uploaded byP. T.
Source of the quotationM. L.

minimap