This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rode, Helge: Apám (Min Fader in Hungarian)

Portre of Rode, Helge
Portre of Hajdu Henrik

Back to the translator

Min Fader (Danish)

Nu er jeg ældre end min Fader var,

da han gik bort fra denne Jord saa tidligt,

min milde Fader med den klare Pande

fjern er han nu! - Ak fjern:

 

Jeg mindes, da jeg gik som lille Dreng

med ham ved Haanden over Ordrup Bakke.

Han viste mig den store Vinterhimmel,

som hvælvede sig over Jordens Sne

og over Skovens mørke rene Bryn.

Han viste mig de høje klare stjerner

Karlsvognens spinkle Guldværk. Store Bjørn

og hist Syvstjernens funklende Juveler

og Venus stor og straalende af Mildhed

og Mælkevejens perlestukne Slør.

Han viste mig den tætbeskrevne Himmel,

hvor tusinde ufattelige Skrifttegn

i herlig Glans, i Højhed, Stilhed, Vælde

betød det uudsigelige Navn.

 

Ak denne Aften var vi begge Børn

alvorlige og fromme, Haand i Haand.

Han høj og vis, klædt i sin lange Kappe

og jeg en Pusling kun saa stor som saa.

Vergil og Dante da de atter gensaa

de skønne Ting, som Himmelhvælvet bærer

var ikke mere alvorsfuldt tilmode

end han og jeg.

 

Og ofte mindes jeg da han var vred

og da jeg skjalv for lynet i hans Øjne,

min milde Fader med den klare Pande.

Jeg ønskede mig tidt, at denne Vrede

var bleven meget længere i min Nærhed

og havde fulgt mig langt paa Vej i Livet.

 

Nu er jeg ældre end min Fader blev.

En ungdom risler nu som Kilder om mig.

Hvis det forundes mig at leve længe,

da skal jeg engang staa med hvide Haar,

Ansigt til Ansigt med min unge Fader.

 

Da vil han sikkert smile ad sin Dreng

og spørge: Helge, hvad betyder dette?

Du kommer til mig her med hvide Haar.

Ret nu din Ryg og slet de Rynker ud!

 

Og han vil smile; vi vil begge smile

ad denne altfor sære Maskerade,

og i det Smil skal jeg paany forynges.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://fc.toender-gym.dk

Apám (Hungarian)

Már jóval öregebb vagyok apámnál,

ki oly korán itthagyta ezt a földet.

Szelíd ember, derűs-szent homlokú,

mily messze, messze tűnsz.

 

Emlékszem, kisfiú voltam, mikor

még kézenfogva vitt az Ordrup-dombra.

Kitárta fönt a széles téli mennyet,

mely szétterült a táj hórétegén,

s az erdőség sötét tömegein.

Kitárt minden hűs, érces csillagcsóvát.

A gyors Göncöl-kocsit. A zord Kaszást.

A Fiastyúk aranyló fészekalját.

Errébb a Vénusz tiszta ragyogását,

s a Tejút drágaköves fátylait.

Kitárta fönt a lángírású boltot,

amelynek ezer zárt titkú jeléből

izzásban, fényben, csendben és erőben

a legfenségesebb név tűz alá.

 

Mindketten gyermekek voltunk mi ott,

ahogy az est csodái ránk szakadtak.

Ő szálas és bölcs, hosszúbundás férfi,

én ámult törpe, pöttöm társa csak.

Vergilius meg Dante a nagy percben,

amikor újra fölmeredt az Égre,

nem telhetett el mélyebb áhitattal,

mint ő meg én.

 

S gyakran kitört szilaj haragja is.

Ilyenkor villámló szemekkel sújtott -

szelíd ember, derűs-szent homlokú.

Ó, hányszor szállt föl sóhajom, hogy bárcsak

kegyetlenebbül pirongatna még,

de átvezetne buktatóimon!

 

Már jóval öregebb vagyok apámnál.

Uj nemzedék tüze lobog köröttem.

Ha eljutok az aggság kért koráig,

egyszer majd őszen és agyoncsigázva

jelentkezem ifjú apám előtt.

 

Fogadok, hogy mókás mosolyra gyúl,

s megkérdi: „Helge, miért tréfálsz velem?

Ily petyhüdten merészkedel elébem?

Ugyan, ne fancsalogj tovább, kölyök!"

 

Aztán magam is elmosolyodom

pokolian bolondos maskarámon,

s e cinkos fintortól megifjulok.Uploaded byP. T.
Source of the quotationH. H.

minimap