This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Celan, Paul: Schwarz,

Portre of Celan, Paul

Schwarz, (German)

Wie die Erinnerungswunde,

Wühlen die Augen nach dir

In dem von Herzzähnen hell-

Gebissenen Kronland,

Das unser Bett bleibt:

 

Durch diesen Schacht musst du kommen –

Du kommst.

 

Im Samen-

Sinn

Sternt dich das Meer aus, zuinnerst, für immer.

 

Das Namengeben hat ein Ende,

Über dich werf ich mein Schicksal.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:O03A

Feketén, (Hungarian)

Mint az emlékezet sebe

A szemeim ásnak hozzád

A szív fogaival fényes-

re harapott Koronaföldön

Amely az ágyunk marad:

 

Ezen a tárnán keresztül kell jönnöd

Te jössz.

 

A mag-

értelemben

csillaglik neked a tenger, legbelül, örökké.

 

A névadás véget ér,

Rád vetem sorsomat.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:O03A

minimap