This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Huelsenbeck, Richard: Dadaistisches Manifest (1918) - details

Portre of Huelsenbeck, Richard

Dadaistisches Manifest (1918) - details (German)

[…] Die besten und unerhörtesten Künstler werden diejenigen sein, die stündlich die Fetzen ihres Leibes aus dem Wirrsal der Lebenskatarakte zusammenreißen, verbissen in den Intellekt der Zeit, blutend an Händen und Herzen. Hat der Expressionismus unsere Erwartungen auf eine solche Kunst erfüllt, die eine ' Ballotage unserer vitalsten Angelegenheiten ist?
Nein! Nein! Nein!
Haben die Expressionisten unsere Erwartungen auf eine Kunst erfüllt, die uns die Essenz des Lebens in Fleisch brennt?
Nein! Nein! Nein!
Unter dem Vorwand der Verinnerlichung haben sich die Expressionisten in der Literatur und in der Malerei zu einer Generation zusammengeschlossen, die heute schon sehnsüchtig ihre literatur- und kunsthistorische Würdigung erwartet und für eine ehrenvolle Bürger-Anerkennung kandidiert. […] Der Expressionismus, der im Ausland gefunden, in Deutschland nach beliebter Manier eine fette Idylle und Erwartung guter Pension geworden ist, hat mit dem Streben tätiger Menschen nichts mehr zu tun. Die Unterzeichner dieses Manifestes haben sich unter dem Streitruf
DADA!!!!
zur Propaganda einer Kunst gesammelt, von der sie die Verwirklichung neuer Ideale erwarten. Was ist nun der DADAISMUS?
Das Wort Dada symbolisiert das primitivste Verhältnis zur umgebenden Wirklichkeit, mit dem Dadaismus tritt eine neue Realität in ihre Rechte. Das Leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen, das in die dadaistische Kunst unbeirrt mit allen sensationellen Schreien und Fiebern seiner verwegenen Alltagspsyche und in seiner gesamten brutalen Realität übernommen wird.
Hier ist der scharf markierte Scheideweg, der den Dadaismus von allen bisherigen Kunstrichtungen und vor allem von dem FUTURISMUS trennt, den kürzlich Schwachköpfe als eine neue Auflage impressionistischer Realisierung aufgefaßt haben. Der Dadaismus steht zum erstenmal dem Leben nicht mehr ästhetisch gegenüber[…]
Dadaist sein kann unter Umständen heißen, mehr Kaufmann, mehr Parteimann als Künstler sein - nur zufällig Künstler sein  […] Für das dadaistische Geschehen in der Welt! Gegen dies Manifest sein, heißt Dadaist sein!
 Uploaded byBenő Eszter
Source of the quotationhttp://www.kunstzitate.de

Dadaista kiáltvány (1918) - részletek (Hungarian)

[…] A legjobb, a legeredetibb művészek azok lesznek, akik az élet vízesésének bömbölése közben minden órában visszanyerik saját testük egy-egy részét, és miközben belevetik magukat a korszellembe, kezük és szívük egyaránt vérzik. Talán az expresszionizmus beteljesítette várakozásainkat egy olyan művészet iránt, amely életérdekeinek pótszavazása lehessen?
Nem! Nem! Nem!
Az expresszionizmus talán lehetővé tette, hogy olyan régóta várt művészet szülessen, mely az élet lényegét a húsba égeti?
Nem! Nem! Nem!
A belső élet ürügyén az irodalmi és festői expresszionizmus olyan nemzedékké egyesültek, mely ma már a történelem, az irodalom és a képzőművészet méltánylását követeli és arra törekszik, hogy a tiszteletreméltó polgárság befogadja  […]  A külföldön kitalált expresszionizmus Németországban, ahogy ezt mindenki tudja, olyan jellegű kövér idillizmus lett, mely tisztességes nyugdíjast vár a tevékeny férfiak irányzataival.
E kiáltvány aláírói e csatakiáltás alatt egyesültek:
DADA!!!
Hogy elterjesszék azt a művészetet, mely az új eszméket mutatja fel. Mi is hát a dadaizmus?
A Dada szó a lehető legprimitívebb kapcsolatot jelenti a minket körülvevő valósággal: a dadaizmussal egy új valóság nyeri el jogait. A élet zajok, színek, szellemi ritmusok egyidejű zűrzavarában jelentkezik, amelyet a dadaista művészet kiáltásokkal és heves lázzal azonnal, közvetlenül a maga hétköznapi lelkiségében és egész brutális valóságában ad vissza.
Íme, jól láthatóan itt tér el a dadaizmus útja más művészeti irányzatoktól és elsősorban a futurizmustól, melyet nemrégiben néhány agyalágyult mint az impresszionizmus új hatását elemzett.
A dadaizmus az első, mely nem esztétikai szempontok szerint fogja fel az életet […]  
Dadaistának lenni azt is jelentheti, hogy néhányszor üzletembernek lenni, másszor inkább politikusnak, mint művésznek s művésznek csak esetenként  […] Éljenek a világ dadaista eseményei! E kiáltvány ellen lenni ugyanazt jelenti, mint dadaistának lenni!Uploaded byBenő Eszter
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationAz avantgárd
Bookpage (from–to)128-129
Publication date

minimap