This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kafka, Franz: Všední zmatek (Eine alltägliche Verwirrung in Czech)

Portre of Kafka, Franz

Eine alltägliche Verwirrung (German)

Ein alltäglicher Vorfall: sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H, diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluß. Da dieser voraussichtlich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A's Meinung, völlig die gleichen sind wie im Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H zehn Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, daß B, ärgerlich wegen A's Ausbleiben, vor einer halben Stunden zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich eigentlich unterwegs hätten treffen müssen. Man rät A zu warten. A aber, in Angst wegen des Geschäftes, macht sich sofort auf und eilt nach Hause.

Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen - gleich nach dem Weggang A's; ja, er habe A im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert, aber A habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eilig fort.

Trotz diesem unverständlichen Verhalten A's sei aber B doch hier geblieben, um auf A zu warten. Er habe zwar schon oft gefragt, ob A nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A's Zimmer. Glücklich darüber, B jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel hört er, wie B - undeutlich ob in großer Ferne oder knapp neben ihm - wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.textlog.de/32094.html

Všední zmatek (Czech)

Všedni případ: jeho výtěžek – všední zmatek. A potřebuje uzavřít důležitý obchod s B-em, který je z H. Zajde do H k předběžnému pohovoru, cestu sem i tam urazí za deset minut a chlubí se doma tou obzvláštní rychlostí. Druhého dne odejde znovu do H, tentokrát ke konečnému uzavření obchodu. Jelikož jednání bude podle všeho vyžadovat několika hodin, vyrazí A velmi časně zrána. Ačkoli však všechny okolnosti, alespoň podle A-ova mínění, jsou naprosto stejné jako včerejšího dne, potřebuje tentokrát na cestu do H deset hodin. Když tam unaven večer dorazí, řeknou mu, že B, celý rozmrzelý, že se A nedostavil, odešel před půlhodinou k A-ovi do jeho vsi a že se vlastně měli cestou potkat. Radí A-ovi, aby počkal. Avšak A se v obavách o obchod okamžitě vydá na cestu a spěchá domů.

Tentokrát, aniž si toho zvlášť povšimne, urazí cestu takřka v jediném okamžiku. Doma se doví, že B přece přišel hned časně ráno – hned po A-ově odchodu; ba potkal dokonce A ve vratech, připomněl mu obchod, avšak A řekl, že teď nemá čas, že teď spěchá pryč.

Přes toto nepochopitelné A-ovo chování tu B přece jen zůstal a čeká na A. Sice se často ptal, jestli se A ještě nevrátil, ale pořád ještě sedí nahoře v A-ově pokoji. A je šťastný, že bude ještě teď moci s B-em promluvit a všechno mu vysvětlit, a běží po schodech nahoru. Již je skoro nahoře, vtom zakopne, natrhne si šlachu a takřka bez sebe bolestí, neschopen ani křičet, jen kňuče v té tmě, slyší, jak B – není jasné zda ve velké dálce, či v těsné blízkostí – zuřivě dusá po schodech dolů a navždy mizí.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.odaha.com

minimap