This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kafka, Franz: O podobenstvích (Von den Gleichnissen in Czech)

Portre of Kafka, Franz

Von den Gleichnissen (German)

Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: »Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge.

Darauf sagte einer: »Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.«

Ein anderer sagte: »Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.«

Der erste sagte: »Du hast gewonnen.«

Der zweite sagte: »Aber leider nur im Gleichnis.«

Der erste sagte: »Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.«Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.textlog.de/32001.html

O podobenstvích (Czech)

Mnozi sí naříkají, že slova mudrců nejsou pořád nic než podobenství, jenže ta jsou k ničemu ve všedním životě – a my nemáme než ten. Řekne-li mudrc: “Jdi na druhou stranu,” nemyslí, že by se mělo jít na skutečnou druhou stranu, což by člověk koneckonců ještě dokázal, nýbrž má na mysli jakousi mýtickou Druhou Stranu, cosi, co my neznáme, co ani on sám blíž neoznačí a co nám tedy zde nijak nepomůže. Všechna tato podobenství chtějí vlastně jen říci, že Nepochopitelné je nepochopitelné, a to jsme už věděli, Jenže to, s čím my se den co den moříme, to jsou jiné věci.

Na to pravil jeden: “Proč se bráníte? Budete-li následovat podobenství, sami se stanete podobenstvími a už tím budete zproštěni denních starostí.”

Druhý pravil: “Vsadím se, že i to je podobenství.”

První pravil: “Vyhráls.”

Druhý pravil: “Jenže bohužel pouze v podobenství.”

První pravil: “Nikoli, ve skutečnosti; v podobenství jsi prohrál.”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.odaha.com

minimap