This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Uhland, Ludwig: Der nächtliche Ritter

Portre of Uhland, Ludwig

Der nächtliche Ritter (German)

In der mondlos stillen Nacht
Stand er unter dem Altane,
Sang mit himmlisch süßer Stimme
Minnelieder zur Gitarre.
Dann auch mit den Nebenbuhlern
Hat er tapfer sich geschlagen,
Daß die hellen Funken stoben,
Daß die Mauern widerhallten.
Und so übt' er jeden Dienst,
Den man weihet edeln Damen,
Daß mein Herz in Lieb' erglühte
Für den teuern Unbekannten.
Als ich drauf am frühen Morgen
Bebend blickte vom Altane:
Blieb mir nichts von ihm zu schauen,
Als sein Blut, für mich gelassen. Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://gutenberg.spiegel.de/buch/gedichte-9409/69

Az éjszakai lovag (Hungarian)

Holdfénytelen csöndes éjen
Erkélyem alatt megállott
Dalt zengve mennyei hangon,
Szerelmest, és jó gitáron.
Meg is vívott, haj, mi bátran!
Vetélytársak szép sorával,
Csak úgy röpködtek a szikrák,
Csak úgy visszhangzott a négy fal.
Úgy hódolt ő nekem, úgy,
Amint jár az úri hölgynek,
Fel is, felgyújtotta szívem
Az a derék ismeretlen.
Midőn másnap kora reggel
Lepillantottam remegve,
Nem látszott belőle semmi,
Csak vére, mit értem onta.

A vers a spanyol románcokat utánozza; a spanyol románc verssorai négy trocheusból állnak, és rím gyanánt asszonánccal élnek. A spanyol asszonáncban csak a magánhangzók azonosak, ti. az utolsó ütemhangsúlyos szótag magánhangzója, és ha ezt még egy ütemhangsúlytalan szótag követi, akkor annak  a magánhangzója is, de a mássalhangzóknak még csak nagyjából sem kell hasonlóknak lenniük, mint a magyarban. A klasszikus német költészetben a rím magánhangzóira ugyanaz áll, mint a spanyolban, de az összes mássalhangzóknak is azonosaknak kell lenniük, teljesen azonosaknak (zöngés mássalhangzónak olykor megfeleltethető saját zöngétlen párja, pl. D-nek T), ezért amikor először lefordítottam ezt a verset, nem is vettem észre, hogy rímek is, azaz spanyol asszonáncok vannak benne. Most már meghagyom a rímtelen fordítást is, mert a német verselési szokások fényében a vers tulajdonképpen tényleg rímtelen, de most hozzáteszek egy asszonáncos fordítást is. Jobb volna, ha ebben az asszonáncok még kevésbé hasonlítanának egymásra, mert így nem nagyon feltűnő, hogy a rímelés különbözik a szokásos magyar rímeléstől:  balkonomra - daloknak - azokkal - lobbantotta stb. nem jó  nem jól összecsengő  rímek, de nem elfogadhatatlanok, hellyel-közzel találni ilyen rímeket a legjobb költők verseiben is.  Mondjuk balkonomra - bordal  vagy kiontva - roskadsz - robbants - korban - kontraszt - hol vagy  stb. kevésbé emlékeztetne a magyar rímre, és ezáltal jobban emlékeztetnének a spanyol asszonáncra. Paradox módon nem rímelni olykor nehezebb, mint rímelni...

Szerelmes dal: Minnelied, a középkorban a trubadúrének német megfelelője.

Csöndes éj volt, holdtalan,
Állt, felnézve balkonomra,
Énekelte égi hangon
Sorát szerelmes daloknak.
Vetélytársai akadtak,
Bátran megvívott azokkal,
Csak úgy röpködtek a szikrák,
Nagy házfalak visszhangoztak.
Hódolt ő, mint úrihölgynek
Hódolnak állhatatossan.
Lovagom, bár ismeretlen,
Szívem lángralobbantotta.
Midőn másnap kora reggel
Balkonomról kihajoltam:
Nem láttam semmit, de semmit,
Csak az ő vérét, kiontva.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap