This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gower, John, Hungarian biography

Image of Gower, John
Gower, John
(1330–1408)
 

Biography

John Gower (1330 – 1408) angol költő. Geoffrey Chaucer kortársa és barátja volt, s bár szoros kapcsolatban állt a királyi udvarral, életéről mégsincs szinte semmi biztos adatunk. Vagyonát Southwark templomára hagyta, sírja ma is Dél-London katedrálisában van. Síremlékét három aranyozott könyv díszíti, amelyek címe ma is olvasható e sorrendben: Speculum Meditantis ; Vox Clamantis ; Confessio Amantis. Gower, akit Chaucer a Troilus előszavában a „moralis” jelzővel illetett, hírnevét a sorrendben francia, latin és angol nyelven írott költeményekkel akarta megörökíteni, mivel nem bízott az angol nyelv jövőjében. Az első mű, egy 30 000 sorból álló francia didaktikus allegória a Mária-kultuszt szolgálta, s a hét főbűnt állította szembe a hét követendő erénnyel. A második egy politikai tárgyű szatíra latin nyelven 10 000 sorban, ennek bevezetőjében az 1381-es parasztlázadás pusztításait ismertette. A harmadik, már öregen írott munkája 30 000 sorból álló angol nyelvű keretes elbeszélés. A műben a középkor egész mesevilágát felhasználta a hét főbűn illusztrálására. Noha a meséket nem az olvasók szórakoztatására szánta, hanem olvasóit akarta bűneik megbánására bírni, e történetek mindmáig az ókori klasszikus, valamint a középkori témák elsőredű tárházát alkotják. Gower kitűnő mesemondó, ám középszerű költő volt, a morális tanulság sokkal jobban érdekelte, mint költeményeinek formai szépsége, e tekintetben tehát tipikusan középkori költőnek mondható. Fennmaradt néhány balladája is, többek közt az In Praise of Peace is.

http://hu.eravo.com/John_Gower

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap