This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Blake, William: Pročpak Zrozen (Why Was I Born in Czech)

Portre of Blake, William
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Why Was I Born (English)

O! WHY was I born with a different face?
Why was I not born like the rest of my race?
When I look, each one starts; when I speak, I offend;
Then I’m silent and passive, and lose every friend.

Then my verse I dishonour, my pictures despise,
My person degrade, and my temper chastise;
And the pen is my terror, the pencil my shame;
All my talents I bury, and dead is my fame.

I am either too low, or too highly priz’d;
When elate I’m envied; when meek I’m despis’d.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationgoodreads.com

Pročpak Zrozen (Czech)

Ach! PROČpak zrozen jsem s tváří tak cizí?
Proč ne jak ostatní rodáci druzí?
Na pohled plaší se; na slova ježí;
Mlčím-li, přezírám, pryč druzi běží.

Básnicky škodím si, výtvarně vadím,
Sám sebe haním, a kárám, že prudím;
Děs v duši z tuše a v tužce stud ztichlý;
Talenty pohřbívám, věhlas mám zdechlý;

Málo, či přespříliš jen si mne váží;
Za výraz závidí; za skromnost sráží.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap