This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Blodgett, E. D.: River

Portre of Blodgett, E. D.

River (English)

what the river knows
it slowly bears away
to bury in the sea

everyone gazes on
its silent surface as
they pass beneath the trees

thieves and lovers all
who leave the histories
of lives in fire lived

but unlike stars at night
floating placid there their
coming back is not

eternal in the dark
mirror that without
distinction holds them all

before drifting from sight
ethereal upon
the air without a nameUploaded byRépás Norbert
PublisherAthabasca University Press. Kindle Edition.
Source of the quotationPraha (Mingling Voices), ISBN 978-1-926836-14-0
Bookpage (from–to)Kindle Locations 303-308
Publication date

Řeka (Czech)

řeka všechno co ví
odnáší pomalu pryč
pochovat do moře

každý kdo jde po břehu
pod stromy podél řeky
hledí na tichou hladinu

zloději milenci všichni
kdo zanechávají příběhy
životů žitých v plamenech

avšak na rozdíl od hvězd
pokojně unášených nocí
se nevracejí věčně zpět

do temného zrcadla
které je v sobě všechny
bez rozdílu sevře

než odplynou z dohledu
étericky vzduchem
už docela anonymníUploaded byRépás Norbert
PublisherAthabasca University Press. Kindle Edition.
Source of the quotationPraha (Mingling Voices), ISBN 978-1-926836-14-0
Bookpage (from–to)Kindle Locations 309-315
Publication date

minimap