This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Carroll, Lewis: Szajkóhukky (Jabberwocky in Hungarian)

Portre of Carroll, Lewis
Portre of Weöres Sándor

Back to the translator

Jabberwocky (English)

'Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

 

"Beware the Jabberwock, my son!

The jaws that bite, the claws that catch!

Beware the Jubjub bird, and shun

The frumious Bandersnatch!"

 

He took his vorpal sword in hand:

Long time the manxome foe he sought

So rested he by the Tumtum tree,

And stood awhile in thought.

 

And as in uffish thought he stood,

The Jabberwock, with eyes of flame,

Came whiffling through the tulgey wood,

And burbled as it came!

 

One, two! One, two! and through and through

The vorpal blade went snicker-snack!

He left it dead, and with its head

He went galumphing back.

 

"And hast thou slain the Jabberwock?

Come to my arms, my beamish boy!

O frabjous day! Callooh! Callay!"

He chortled in his joy.

 

Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.jabberwocky.com/carroll

Szajkóhukky (Hungarian)

Volt egy brillős, a csuszbugó

gimbelt és gált távlengibe,

minden mimicre purrogó,

mómája ingibe.

 

Vigyázz, jön Szajkóhukk, fiam!

Foga maró, karma furó!

Ügyelj, Csapcsíp madár zuhan

s a brunkós Bromboló!"

 

Markában nyüsztő penge reng,

elrágdos minden manxomot.

A tamtam-fánál megpihent,

mély gondjába rogyott.

 

Állt fergető eszmék körén,

s jött Szajkóhukk, nézése láng,

nagy káka-törzsek erdején

bugyborékolva ráng.

 

Bal, jobb! Bal, jobb! És át meg át

nyüsztő penge nyekdes, nyikol,

fejét veszi, máris viszi,

s eldiadalogol.

 

"Szajkóhukk már nem él, fiam?

Karomba, lándzsás pöszöröm!

Dicsdús nap, ó! Jahé! Jahó!"

Csuklorkant az öröm.

 

Volt egy brillős, a csuszbogó

gimbelt és gált távlengibe,

minden mimicre purrogó,

mómája ingibe.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.okm.gov.hu/letolt/retorika/ab/szoveg

Related videos


minimap