This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Samin, Tareq: Olejomaľba (Oil Painting in Slovak)

Portre of Samin, Tareq
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Oil Painting (English)

“Why not you draw my picture?”
suddenly she said.
A girl of twenty,
depth of forest  in her face
eyes are blue lagoons
lips are as soft as lotus.
Thick black hair like a shiny river,
many monks lost their way at her neck.
Breasts are like volcano
eruption is underway
beside the curvy Silk-Road
undulating desert parks her hip,
a spring beneath the mountain deep.
No other artist could be
canvas painted something different.
Yet she made me
painted her picture
using words.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.fekt.org/tareq-samin-bangladesh/

Olejomaľba (Slovak)

"Prečo nenačrtneš môj obraz?"
zrazu povedala.
Dvadsaťročná mladica,
hĺbka lesa v jej tvári,
oči sú modré lagúny
pery sú mäkké ako lotos.
Husté čierne vlasy ako lesklá rieka,
mnohí mnísi zablúdili na jej krku.
Prsia sú ako sopky,
čo práve chrlia lávu
medzi krivky Hodvábnej cesty,
zvlnená púšť spočíva na jej boku,
prameň hlboko pod horou.
Nijaký iný umelec by nemohol
na plátno namaľovať niečo iné.
Ale ona ma primäla
zobraziť ju
slovami.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap