This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Scott, F. R.: Rizsszem (A Grain of Rice in Hungarian)

Portre of Scott, F. R.
Portre of Ferencz Győző

Back to the translator

A Grain of Rice (English)

Such majestic rhythms, such tiny disturbances.
The rain of the monsoon falls, an inescapable treasure,
Hundreds of millions live
Only because of the certainty of this season,
The turn of the wind.

The frame of our human house rests on the motion
Of earth and of moon, the rise of continents,
Invasion of deserts, erosion of hills,
The capping of ice.

Today, while Europe tilted, drying the Baltic,
I read of a battle between brothers in anguish.
A flag moved a mile.

And today, from a curled leaf cocoon, in the course of its rhythm,
I saw the break of a shell, the creation
Of a great Asian moth, radiant, fragile,
Incapable of not being born, and trembling
To live its brief moment.

Religions build walls round our love, and science
Is equal of truth and of error. Yet always we find
Such ordered purpose in cell and in galaxy,
So great a glory in life-thrust and mind-range,
Such widening frontiers to draw out our longings,
We grow to one world
Through enlargement of wonder.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.library.utoronto.ca

Rizsszem (Hungarian)

Mily fenséges arányok, mily csekély eltérések.
Hull a monszun-eső, pótolhatatlan kincs,
százmilliókat az tart életben csupán,
hogy eljön ez z évszak, biztosan,
hogy fordul a szél.

Emberi hajlékunk alapzata a föld s a hold
mozgásán nyugszik, kontinensek keletkezésén,
sivatagok terjedésén, hegyek lepusztulásán,
jégsüveg olvadásán.

Ma, mikor Európa süllyed, a Balti-tenger kiszárad,
dühödt testvérharcokról olvasok, egy zászlót
mérfölddel előbbre tűztek.

S ma végignéztem, ahogy héját letörve
pödrött levélgubójából megszületett 
a nagy ázsiai lepke, tündöklőn és törékenyen,
s képtelen nem-születni, és remeg,
hogy kurta perceit megélje.

Vallás falazza be a szeretetet, a tudomány
éppoly hamis, amily igaz. Mégis, mi folyton
célszerű rendet látunk sejtben és galaxisban,
ilyen dicső az életösztön s a szellemvilág,
és eképp tágul vágyaink határa,
világunk egyesül,
ahogy növekszik a csoda.Uploaded byP. T.
Source of the quotationF. Gy.

minimap