This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Scott, F. R.: Hatékonyság (Efficiency in Hungarian)

Portre of Scott, F. R.
Portre of Ferencz Győző

Back to the translator

Efficiency (English)

The efficiency of the capitalist system
Is rightly admired by important people.
Our huge steel mills
Operating at 25 per cent of capacity
Are the last word in organization.
The new grain elevators
Stored with superfluous wheat
Can unload a grain-boat in two hours.
Marvellous card-sorting machines
Make it easy to keep track of the unemployed.
There isn't one unnecessary employee
In these textile plants
That require a 75 per cent tariff protection.
And when our closed show factories re-open
They will produce more footwear than we can possibly buy.
So don't let's start experimenting with socialism
Which everyone knows means efficiency and waste.Uploaded byP. T.
Source of the quotationKiss Balázs grafikája

Hatékonyság (Hungarian)

A kapitalista rendszer termelékenységét
joggal csodálják fontos emberek.
Hatalmas acélgyáraink
25%-os teljesítménye
a végső szó a szervezés terén.
A fölhalmozott búzával megtöltött
új gabonatárlók
két óra alatt megraknak egy teherhajót.
Bámulatos adattároló gépek
segítik a munkanélküliek nyilvántartását.
Egyetlen fölösleges munkás sincs
ezekben a szövőgyárakban,
melyek 75%-os védővámot követelnek,
Amikor bezárt cipőgyáraink újra nyílnak,
több lábbelit termelnek majd, mint hordani tudunk.
Ne kísérletezzünk hát szocializmussal,
melyről mindenki tudja, szakszerűtlenséget, pazarlást jelent.Uploaded byP. T.
Source of the quotationF. Gy.

minimap