This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Shakespeare, William: XVIII. Sonnet

Portre of Shakespeare, William

XVIII. Sonnet (English)

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
Whwn in eternal lines to time thou grow'st,

    So long as men can breath, or eyes can see,
    So long lives this, and this gives life to thee.Uploaded byDvorcsák Gábor Imre
PublisherOxquarry Books Ltd.
Source of the quotationThe amazing website of Shakespeare's sonnets

XVIII. szonett (Hungarian)

Egy nyári naphoz hasonlítsalak?
Te kedvesebb vagy, s rendületlenebb.
Május bimbói közt már szél arat,
S közelgő őszi dátum integet;

Az égi szem hol perzsel, hol megint
Arany tüzére felhő fátyla hull;
Szilaj szeszély, vagy vastörvény szerint
Mindaz mi szépség, rendre megfakul;

De hervadatlan a Te friss nyarad,
Szépséged kertje mindig zöldelő,
Halál fölötted győztes nem marad,
Örök sorokban, fényed egyre nő:

   Míg ember szája szól, és lát szeme,
   Él majd e versem, és élsz benne Te.Uploaded byDvorcsák Gábor Imre
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationShakespeare-napló
Bookpage (from–to)169
Publication date

minimap