This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sitwell, Edith: Gyászének siratja az új virradatot* (Dirge for the New Sunrise in Hungarian)

Portre of Sitwell, Edith

Back to the translator

Dirge for the New Sunrise (English)

Fifteen minutes past eight o’clock, on the

morning of Monday the 6th of August, 1945

 

Bound to my heart as Ixion to the wheel,

Nailed to my heart as the Thief upon the Cross

I hang between our Christ and the gap where the world was lost

 

And watch the phantom Sun in Famine Street

- The ghost of the heart of Man…red Cain,

And the more murderous brain

Of Man, still redder Nero that conceived the death

Of his mother Earth, and tore

Her womb, to know the place where he was conceived.

 

But no eyes grieved —

For none were left for tears:

They were blinded as the years

 

Since Christ was born. Mother or Murderer, you have given

or taken life —

Now all is one!

 

There was a morning when the holy Light

Was young…The beautiful First Creature came

To our water-springs, and thought us without blame.

 

Our hearts seemed safe in our breasts and sang to the Light -

The marrow in the bone

We dreamed was safe…the blood in the veins, the sap in the tree

Were springs of the Deity.

 

But I saw the little Ant-men as they ran

Carrying the world’s weight of the world’s filth

And the filth in the heart of Man -

Compressed till those lusts and greeds had a greater heat than

that of the Sun.

 

And the ray from that heat came soundless, shook the sky

As if in search for food, and squeezed the stems

Of all that grows on the earth till they were dry.

The eyes that saw, the lips that kissed, are gone

-Or black as thunder lie and grin at the murdered Sun.

 

The living blind and seeing dead together lie

As if in love…There was no more hating then —

And no more love: Gone is the heart of Man.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://rickrozoff

Gyászének siratja az új virradatot* (Hungarian)

(1945. augusztus 6-án, hétfő reggel, negyed kilenckor)

 

Szívemhez kötözve, mint a kerékhez Ixion,

szívemhez kötözve, mint a kereszthez a Lator,

Krisztus és a Semmi között függök - amelyben elveszett a világ

 

és az Inség utcáiból egyre a Kisértet Napot figyelem.

Az Ember szivének Kisértetét... a véres Káint,

az Ember még gyilkosabb agyának szikráit,

a még Nérónál is vérengzőbbet, mert megfogamzott a szivében

Föld-anyja halála és föltépte

a méhét, hogy betekintsen oda, ahol megfogamzott egyszer.

 

De az emberek nem gyászolnak könnyes szemekkel,

mert hiába volnának könnyek, nincsenek szemek,

minden szem vakságra vettetett,

mint akkor, mikor Krisztus született.

Anya vagy gyilkos, életet-adó, vagy elvevő -

most már minden egyre megy!

Valaha volt egy reggel, mikor még fiatal volt

az Égi Fény. Megjelentek az első Gyönyörű Teremtmények

a forrásoknál és elképzeltek minket, kikben nem lesz semmi vétek.

 

A szívünk azt hitte, biztos helyen lesz a mellkasunkban, s hogy dalol a Fénynek,

arról álmodtunk, hogy a velő

csontunkban biztos helyen van s a vér az ereinkben, a nedv meg a fákban

mint egy isten udvarában.

 

De én láttam a rohanó hangyaembert,

ahogy cipelte a világ szennye pokoli súlyát,

láttam szivében a végtelen szennyet

s addig görnyedt alatta, míg a Napnál izzóbbak lettek benne a buja vágyak.

 

És az izzásból hangtalanul lobogott a sugár, az égboltozatot

bekúszta, mintha föl akarná falni és addig csavarta

a növények gyökerét, amíg minden lángot kapott,

és kiszívta a csontból a velőt az ajka -

s a szem, amely látott, s a száj, amely csókolt: mind-mind oda van ma,

vagy megüszkösült, mint a hazugság s felvigyorog a meggyilkolt Napra.

 

És most együtt feküsznek a látó halottak és az élő vakok,

mintha szeretnék egymást... Nincs többé gyűlölet,

nincs többé szeretet: megsemmisültek az Emberi szivek.

 

*részlet "Az atomkor" c. ciklusbólUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

minimap