This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Young, Dean: Lives of the Deep Sea Divers

Portre of Young, Dean

Lives of the Deep Sea Divers (English)

I keep missing my stop so
I keep circling, waking up at the aquarium.
It’s going to be hard to see you again.
I can never go back.

I’ve lost my overcoat.
Years later I have the same headache.
My father says I’m doing it wrong.
I’ve killed someone by accident,
I don’t know who.
Everything smells rusted.

Voices arguing in another chamber.
Birds at seepage from a pile of rags.
I walk down an alley and someone
shouts from a window, then someone else,
then chasing.

I can’t move my arm.
The new diseases turn out to be
just like the old diseases except
for what happens to the nucleotides.
Still loose teeth. Still stare.
Splinter sandwich. Buzz wing.

There’s no place to wash.

When my brother died, I tried
to hold still and not rustle the cellophane.
I still couldn’t fly.
Caterpillar blood is green.
God is in twigs.
I tried to get the wet rope coiled
in the long hissing grass.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://jacketmagazine.com/19/you1.html

A mélytengeri búvárok élete (Hungarian)

Folyton eltévesztem a megállómat úgyhogy
Folyton körözök tovább, az akváriumnál ébredek fel.
Nem lesz könnyű újra látni téged.
Soha többé nem mehetek vissza.

Elveszítettem a kabátomat.
Évekkel később ugyanúgy fáj a fejem.
Apám szerint valamit rosszul csinálok.
Véletlenül megöltem valakit,
De azt nem tudom, kicsodát.
Mindennek rozsdaszaga van.

Egy másik kamrában vitatkozó hangok.
Madarak szivárognak át egy halom rongyról.
Átsétálok egy sikátoron és valaki
Felkiált az egyik ablakban, aztán egy másikban is,
Aztán az üldözés.

Nem bírom megmozdítani a karom.
Az új betegségekről kiderült,
Hogy épp olyanok, akár a régiek, leszámítva
Azt, ami a nukleotidokkal történik.
Továbbra is laza fogak. Továbbra is merev tekintet.
Szilánkos szendvics. Szárnyzümmögés.

Nincs hely, ahol megmosakodhatnék.

Amikor a testvérem meghalt, megpróbáltam
Nyugton maradni, s nem zörgetni a celofánt.
Még mindig nem tudtam repülni.
A százlábúnak zöld a vére.
Isten a gallyak között van.
Megpróbáltam feltekerni a nedves kötelet
A magas, susogó fűben.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://versumonline.hu/vers/dean-young-a-melytengeri-buvarok-elete/

minimap