This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Cisneros, Antonio: Karl Marx died 1883 aged 65 (Karl Marx died 1883 aged 65 in Hungarian)

Portre of Cisneros, Antonio

Karl Marx died 1883 aged 65 (Spanish)

Todavía estoy a tiempo de recordar la casa de mi tía
     abuela y ese par de grabados:
Un caballero en la casa del sastre, Gran desfile militar en Viena, 1902.
Días en que ya nada malo podía ocurrir.
Todos llevaban su pata de conejo atada a la cintura.
También mi tía abuela —veinte anos y el sombrero de
     paja bajo el sol, preocupándose apenas
por mantener la boca, las piernas bien cerradas.
Eran los hombres de buena voluntad y las orejas limpias.
Sólo en el music-hall los anarquistas, locos barbados y envueltos en bufandas.
Qué otoños, qué veranos.
Eiffel hizo una torre que decía "hasta aquí llegó el hombre".
Otro grabado:
Virtud y amor y cela protegiendo a las buenas familias.
Y eso que el viejo Marx aún no cumplía los veinte años de edad
bajo esta yerba - gorda y erizada, conveniente a los campos de golf.
Las coronas de flores y el cajón tuvieron tres descansos al pie de la colina
y después fue enterrado junto a I
la tumba de Molly Redgrove "bombardeada por el enemigo en 1940 y vuelta a construir".
Ah el viejo Karl moliendo y derritiendo en la marmita los diversos metales
mientras sus hijos saltaban de las torres de Spiegel a las islas de Times
y su mujer hervía las cebollas y la cosa no iba y después sí y entonces
vino lo de Plaza Vendome y eso de Lenin y el montón de revueltas y entonces
las damas temieron algo más que una mano en las naIgas y los caballeros pudieron sospechar
que la locomotora a vapor ya no era más el rostro de la felicidad universal.

"Así fue, y estoy en deuda contigo, viejo aguafiestas.”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://revistamododeusar.blogspot.hu

Karl Marx died 1883 aged 65 (Hungarian)

Még nincs késő, hogy visszaemlékezzem a nagyanyám
   házára, éspedig a következő metszetek alapján:
Egy úr a szabónál, Nagy katonai parádé Bécsben, 1902.
Régi szép napok, amikor még semmi végzetes sem történhetett.
A szerencsehozó nyúllábat mindenki ott hordta az övébe tűzve.
A nagyanyám is - húszévesen, szalmakalappal a napsütésben,
   nem nagyon iparkodott
a száját összeszorítani, de a combját bezzeg igen.
Az emberek jóakaratúak voltak, és a fülük tiszta.
Anarchisták csak a music-hallban; szakállas, sálba bugyolált hülyék.
És micsoda őszök, micsoda nyarak.
Eiffel egy tornyot épített, amely azt mondta: „Lám, idáig jutott az ember!"
Aztán egy másik metszet:
Az Erény, a Szeretet és a Szorgalom a derék családok védelmezője.
És itt van ez is, melyen még húsz esztendeje sincs, hogy a jó öreg Marx
ott hever a fű alatt, - mely dús és egyenes, kimondottan golfpályának való.
A virágkoszorúk és a deszkaláda háromszor pihentek meg a
domb tövében, aztán eltemették
Molly Redgrave sírja mellé, „melyet az ellenség 1940-ben lebombázott s aztán újra felépítették".
Ó, a jó öreg Karl, aki sokféle fémet aprított üstjébe, és olvasztott össze benne,
mialatt fiai a Spiegel tornyaiból a Times szigeteire ugráltak,
a felesége pedig hagymát forrázott, és eleinte nem ment a dolog, azután meg igen, és végül
jött a Vendôme téri ügy, meg az a bizonyos Lenin, meg egy nagy csomó összevisszaság, és a végén
a hölgyek már más egyébtől is ijedeztek, mint hogy egy kéz a fenekükbe markol és az urak sejthették,
hogy a gőzmozdony nem az egyetemes boldogság arca többé.

Így volt, és én most az adósod vagyok, te öreg ünneprontó.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. Gy.

minimap