This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Arany János, Hungarian Works

Image of Arany János
Arany János
(1817–1882)

Works

A dalnok búja (Slovak)
A fülemile (Italian)
A gyermek és szivárvány (Slovak)
A kép-mutogató (Estonian)
A költő hazája [video] (Slovak)
A lejtőn (French)
A méh románca (Slovak)
A rab gólya (Slovak)
A rablelkek (German)
A régi panasz (German)
A szegény jobbágy (Slovak)
A tudós macskája (Slovak)
A varró leányok (Slovak)
A világ (German)
Ágnes asszony (Estonian, Slovak)
Árva fiú (Slovak)
A tölgyek alatt (German)
A walesi bárdok (German, English, Estonian, Croatian, Portuguese)
Az egri leány (Estonian)
Barátomhoz (German)
Bor vitéz (Estonian)
Cilinder (English, French)
Civilizáció (German, English)
Családi kör (German, English, Slovak)
Cynismus (German)
Dante (Slovak)
Emlények (German)
En philosophe (German)
Enyhülés (English, Slovak)
Epilogus (German, Polish)
Évek, ti még jövendő évek [video] (Slovak)
Évnapra (German)
Ez az élet... (German)
Fiamnak (English, Slovak)
Hajnali kürt (Slovak)
Harminc év mulva (German)
Híd-avatás (Czech, German, Estonian, Polish)
Itthon (Slovak)
Kosmopolita költészet (Czech, English)
Letészem a lantot [video] (German, English, Slovak)
Levél Jókaihoz (German)
Magányban (German)
Mátyás anyja (Czech, Estonian, Romanian, Slovak)
Meddő-órán (German)
Mindvégig (German)
Mit csinálunk? (German, Italian)
Népdal (Estonian)
Oh! Ne nézz rám… (Slovak)
Ősszel [video] (German, English, Slovak)
Reg és est (Slovak)
Rege a csodaszarvasról [video] (English)
Reményem (Slovak)
Rozgonyiné (Estonian, Slovak)
Szibinyáni Jank (Estonian)
Szőke Panni (Estonian, Slovak)
Szondi két apródja (German, English, Estonian, Slovak)
Tamburás öreg úr (German)
Temetőben (German)
Tengeri-hántás (Estonian)
Tetemre hívás (Estonian, Slovak)
Török Bálint (Estonian)
V. László (Czech, Estonian, Slovak)
Válasz Petőfinek (German, English)
Vásárban (German)
Visszatekintés (German, English)
Vojtina ars poétikája (részlet) (English)
Vörös Rébék [video] (Estonian)
Zách Klára (German, Estonian, Slovak)
Literature ::
Translation ::

minimap