This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Csoóri Sándor, Dutch biography

Image of Csoóri Sándor
Csoóri Sándor
(1930–2016)

Biography


Hongaars dichter, essay- en prozaschrijver (Zámoly (West-Transdanubië); 3.2.1930)

Sándor Csoóri is geboren in een boerenfamilie. Zijn middelbare schooldiploma haalde hij aan het gereformeerde college in Pápa. Zijn studie in Boedapest moest hij vanwege een ziekte onderbreken. Nadien werkte hij als journalist. In 1953 viel hij voor het eerst op met oprechte, voor maatschappelijke problemen gevoelige gedichten. In 1955 en 1956 was hij redacteur van de poëzierubriek van het tijdschrift Új Hang (Nieuwe Stem). Als redacteur las hij gedichten en novellen die de stemming van de revolutie van 1956 voorbereidden. De gedichten hadden een grote invloed op hem. De revolutie van 1956 was voor hem een belangrijke gebeurtenis. In de jaren zestig werd hij één van de leiders van de intellectuele en politieke oppositie. Hij kwam voortdurend in conflict met de politieke macht en werd tot stilzwijgen veroordeeld.

In de tweede helft van de jaren zestig werkte hij samen met Ferenc Kósa en Sándor Sára aan films die nieuwe ideeën verspreidden. Vanaf het begin van de jaren zeventig schreef hij in een reeks essays over de onrechtvaardige en rechteloze positie van de Hongaarse minderheden in Roemenië, Slovakije, Joegoslavië en in de Sub-Karpaten. In belangrijke essays onderzocht hij ook de deformatie van de Hongaarse historische identiteit die het gevolg was van de anti-nationale politiek van de communistische dictatuur. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig reisde hij op verzoek van in het buitenland levende Hongaarse gemeenschappen verschillende keren naar Amerika en West-Europa. Hij is één van de belangrijkste personen die bij de verscheurde Hongaren een samenhorigheidsgevoel en een idee van identiteit vertegenwoordigde.

In de jaren tachtig was hij een belangrijk spreker en organisator van bijeenkomsten van de oppositie. Hij was een centrale figuur in de voorbereiding van de politieke ommezwaai. In 1987 was hij organisator van de Bijeenkomst in Lakitelek en hij was medeoprichter en later bestuurslid van de partij Magyar Demokrata Fórum (Hongaars Democratisch Forum). Tussen 1988 en 1992 was hij voorzitter van de redactie van het tijdschrift Hitel (Krediet) dat de eerste openbare krant van de oppositie was. Vanaf 1992 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift. Tussen 1991 en 2000 was hij voorzitter van de Wereldbond van Hongaren. In deze tijd was hij erg populair: voor het voorzitterschap werd hij met eenparigheid van stemmen verkozen. In deze functie realiseerde hij de oprichting van Duna Televisie. Dit satellietnet helpt tot op vandaag de bijna drie miljoen als minderheid levende Hongaren om hun taal, cultuur en nationale identiteit te bewaren. Na de politieke ommezwaai wilde hij geen directe politieke rol spelen, maar door zijn essays en zijn publicaties is hij permanent aanwezig in het openbare leven.

Prof. Dr. András Görömbei (Universiteit Debrecen, Vakgroep Moderne Hongaarse Letterkunde), eigen notities.

Literature ::
Translation ::

minimap