This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Darvasi László, Slovak biography

Image of Darvasi László
Darvasi László
(1962–)

Biography

Narodil sa 17. októbra 1962 v mestečku Törökszentmiklós neďaleko Budapešti. Je dramatik, básnik, autor krátkych i dlhých próz, publicista a redaktor literárneho časopisu Pompeji i literárno-spoločenského týždenníka Élet és Irodalom. Texty uverejňuje i pod pseudonymom Szív Ernő a Eric Moussambani. Študoval na Pedagogickej fakulte v Szegede. Publikovať začal poéziu, neskôr sa preorientoval výlučne na prózu a drámu.
Jeho Legenda o uslzencoch (A Könnymutatványosok legendája, 1999) je románom s historickým zazemím z obdobia 16.-17. storočia, plným mystiky a marquezovskej magickosti. Patrí medzi texty vlievajúce opäť život veľkým epickým formám.
Inšpirátormi i jeho ďalších textov Borgognonský smútok (A Borgognoni-féle szomorúság, poviedky, 1994), Lojanskí lovci psov (A lojangi kutyavadászok, 2002) sú bezbrehá fantázia, pojem pravdy a lžy, neuchopiteľnosť istôt, pochybnosti a tajomstvo. Sú nástrojom v rukách zručného rozprávača. V slovenčine vyšli jeho poviedky v časopise Revue svetovej literatúry, Fragment a knižne v antológii Podsvätie (drewo a srd, 2004).  

Literature ::
Translation ::

minimap