This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of G. István László, Hungarian bibliography

Image of G. István László
G. István László
(1972–)
 

Bibliography

Könyvek:

 

Hármasoltárok, versek, Új Palatinus, 2013.

Választóvíz, versek, Új Palatinus, 2011

 Pentagram, versfordítások, Parnasszus Könyvek, 2009

 Sandfuge, két nyelvű válogatott versek, ford. Kalász Orsolya és Monika Rinck, Reihe Literatur merz&Solitude, Stuttgart, 2009

 Egy (két ) hang – Berzsenyi Dániel válogatott versei, utószó, jegyzetek, szerk., Új Palatinus, 2009

 7 poets, 4 days, 1 book – Renga with 6 other poets, Trinity University Press, 2009

 Homokfúga, versek, Új Palatinus, 2008

Amíg alszom, vigyázz magadra,versek, Új Palatinus, 2006

 Napfoltok, versek, Liget, 2001

 Merülő szonettek, versek, Belvárosi Kiadó, 1998

 Kereszthuzat, versek, Liget, 1996

 Öt ajtón át, versek, Liget, 1994

Tanulmányok, kritikák, elemzések, esszék, készített interjúk:

 

Le Protée hongrois : Sándor Weöres

Interview avec István László G., Párizsi Magyar Intézet honlapja, 2013. január

A Hűség állata, Litera, 2012. augusztus

Weöres vizsgálódások, Irodalmi Páholy, 2011. április

Weöres Sándor – A benső végtelen felé, Holmi, 2011. április

A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendja Weöres Sándor Magyar Etüdök-verseiben, Studia Caroliensia, 2010/4, 155-179

 Markó Béla szonettjei elé – miniesszé Kalligram, 2010. február

 Sylvia Plath fordítása elé – miniesszé, Parnasszus, 2009. nyár

 Körpanoráma: ablakok négy irányba – Turczi István Minden ablak nyitva, válogatott műfordítások, Új Könyvpiac, 2009. április

 Remélem, belátnak – Rácz Péterről, Tempevölgy, 2009. január

 Követési távolság – Gergely Ágnes: Tigisláz, Élet és Irodalom, 2008. november 15.

 Ex Libis – Rácz Péter, Schein Gábor, Lanczkor Gábor, Borbély Szilárd könyveiről, Élet és Irodalom, 2008. október 31.

 Bagolyírtás Vendégváró – Spanyolnátha, 2008. Ősz

 „A virtuális valóság filozófiája” - beszélgetés Katerina Taratutával, Könyvhét, 2008. július

 „ Mediterrán líra” – beszélgetés Simone Inguanezzel, Könyvhét, 2008. június

 „A Világ zárójelbe van téve” – interjú Chris Chryssopoulossal, http://www.barkaonline.hu, 2008. május

 Eζομολουητικπή φούνκα (The Writer as a Reader), ВНМА Іδεων, 2008. április 12, athéni újság

 A csönd megszólítása – kritika Paul Auster verseiről, Műút, 2007. december

 From where you stand, how do you see the tangle of mother tongue and nationhood? – 1 paragraph IWP, 91st meridian Vo 5 Fall 2007.

 Versben bujdosó hangra figyelve, miniesszé Nagy Lászlóról, Parnasszus, 2007, nyár

 Elmozdult tükörben, Mesterházi Mónika, Sors bona c. könyvéről, Élet és Irodalom, 2007. június 1.

 Vonzások és taszítások, Thackeray könyvéről, Népszabadság 2006. szeptember 7

 Thackeray, a „világi prédikátor”, Népszabadság, 2006. szeptember 21.

 „A teljesség igényével” – Ferencz Győző Radnóti-monográfiájáról, Élet és Irodalom, 2006. április 7.

 Madarak rokonának rokoni szeretettel, Rába Györgynek, Liget, 2004, június

 Utolsó lakoma Simon Balázs: Halálgondola, Jelenkor, 2003, december

 The Confession of the Impersonal (A személytelen gyónás) – Emily Dickinson verseiről – Pannonhalmi Szemle, 2001. (nem jelent meg)

 A tanóra mint szertartás, Népszabadság, 2000. október 28.

 A vers élettana – Weöres Sándorról I., Liget, 2000, április,

 A vers élettana – Weöres Sándorról II., Liget, 2000, május

 „Hány karártos az aranygyapjú? Orbán Ottó: Hatvan év alatt a föld körül, Élet és Irodalom, 1999. november 5.

 A vers élettana – A kifosztottság költészete Sylvia Plathról, Liget, 1999, április

 Montázs a Visszaszámlálásból, Magyar Évával, Liget, 1998, szeptember

 A vers élettana – Kálnoky László költészetéről. Liget, 1998. augusztus

 Vas István költészetéről, Liget, 1998. március

 A vers élettana – Jékely Zoltán költészetéről, Liget, 1998. június

 Cáfolat. Liget, (Rába György Észrevétlen) 1998. szeptember

 Egy világ van, Visszaszámlálás, Liget, 1998. március

 “A felejtés szertartásai” Tóth krisztináról, Élet és Irodalom 1997. dec. 5

 A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 1, Liget 1997. április

 A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 2. Liget 1997. augusztus

 A vers élettana, Weöres Sándor dalköltészetéről 3. Liget 1997. szeptember

 „Az inspiráció versei” – Simon Balázs: A mi lakománk. Lectisternium, Élet és Irodalom, 1997. máj. 9.

 „A külső meditáció versei”: Horkay Hörcher Ferenc: Fényudvar, Élet és

Irodalom, 1997. márc.

 Jegyzet, Liget, 1996 április

 Olvasatok egy nyitott könyvből, Rába György költészetéről, Liget, 1995, december

 Az otthonosság maszkjai, W.B.Yeats költészetéről, Nagyvilág, 1995, 7-8.

 Do Aspect and TenseExist in the Retarded Mind?, a limited examination of Benjy Compson’s Idiolect in Faulkner The Sound and The Fury, The Odd Yearbook, 1993, Eötvös Loránd University

Fordítások:

 

Henry Howard Surrey Szonett in Fremantle, Liz: Vezércsel, 2014.

Simon Armitage, válogatott versek, JAK világlíra, L Harmattan, 2013.

Simon Armitage versei, Nagyvilág, 2013. 2.

Sinead Morrissey versei, Nagyvilág, 2011. 7-8.

Adrian Grima versei, Irodalmi Jelen, 2011. június

Pentagram, versfordítások, önálló verfordítás kötet, Parnasszus Kömyvek, 2009.

 Sylvia Plath három verse, Parnasszus, 2009 nyár

 Emily Dickinson versei, Nagyvilág, 2009. június

 W.B.Yeats: Szavak, talán zenére I-XXV in. 2000, 2009. március

 George Szirtes: Angol versek, Corvina, 2008.

 Owen Sheers versei, Nagyvilág, 2008 augusztus

 Skót bárdok, magyar költők, Ráció, 2007.

 James Dillon: Philomela, Jövő Háza Teátrum, Budapesti Őszi Fesztivál, 2006. október 13.

 Zérus – Sinead Morrissey versei a Trafóban, Imreh Andrással és Mesterházi Mónikával közös fordítás 2005. október 11-12.

 Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere, HVG, 2005.

 Belső terek- 25 év 25 skót verse, Parnasszus könyvek, 2004.

 W.B.Yeats: A kócsag tojása, in. A csontok álmodása, válogatott drámák, Nagyvilág-könyvek, 2004.

 James Joyce, Kisebb művek, Arctis, 2002.

 Sylvia Plath válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 2002.

 Ted Hughes Születésnapi levelek, Európa, 2001.

 Kristálykert: kortárs kanadai angol nyelvű költők kétnyelvű antológiája, Magyar-Kanadai Baráti Társaság. 2001.

 W.B.Yeats, válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 1999.

 James Joyce költemények, 1999, Orpheusz, 2002, Arktisz

 James Joyce költemények, Átváltozások, 1997. augusztus

 Emily Dickinson 721., Holmi, 1997. március

 William Shakespeare 18. szonett, Holmi, 1997. március

 W.B.Yeats versek, Nagyvilág, 1995. augusztus

 Geoge Szirtes három vers, 2000, 1994. március

Antológiák:

 

Szép versek, Magvető, 2014.

Az év versei, Magyar Napló, 2014.

Szép versek, Magvető, 2013.

Testet ölt, verselemzések, Liget, 2013.

Szép versek, Magvető, 2012.

Fénycsóva lobban, verselemzések, Liget, 2012.

Szép versek, Magvető, 2011.

Vigyél át, révészem, verselemzések, Liget, 2011.

Lexikon der Sperrigen Wörter, Akademie Schloss Solitude, 2010

Η κοινή μας φούγκα Ανθολογία νέων Ούγγρων ποιητών, Γαβριηλίδης, Athén, 2010

Things Beyond Control, Akademie Schloss Solitude, Jahrbuch 10, 2010

Szép Versek, Magvető, 2010.

New Order, Hungarian Poets of the Post 1989 Generation, ed. by George Szirtes, ARC Publication, London, 2010.

Hogy öt - Tíz éves a Spanyolnátha, Spanyolnátha, 2009.

Jelenlét 50, Petőcz András 50. születésnapjára, Spanyolnátha, 2009.

Verses Öröknaptár- verselemzések, Liget, 2009.

Szép versek, Magvető, 2009.

Az év versei, Magyar Napló, 2009.

Szép versek, Magvető, 2008.

Átélések, Tinta, 2007.

Szép versek, Magvető, 2005.

Költők könyve, Noran, 2003.

Nincs és lehet között, Masszi Kiadó 2002.

Visszaszámlálás, beszélgetőkönyv, Liget, 1988.

Előadások, felolvasások, szerzői estek, konferencia-szereplések, interjúk:

 

 

 

Költői est a leuveni Magyarok Házában, Kállay G. Katalin moderálásában, Leuven, 2014. április 11.

Kerekasztal beszélgetés és költői est Horváth Csaba moderálásában, Károli Gáspár Református Egyetem, 2014. március 28.

Kívül-belül, JAK-fesztivál, felolvasás és beszélgetés Ughy Szabina moderálásában, Roham Bár, Budapest, 2013. december 7. .

A Hármasoltárok kötetbemutatója, Imreh András moderálásában, Nyitott Műhely, Budapest, 2013. november 5.

“Testet ölt” – Liget verselemző antológia bemutatója, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013. október 24.

Versközelítések – Balla Zsófia és Báthori Csaba estje, beszélgetés A tizenkilencedik Nap-monológról Stúdió K. Színház, Budapest, 2013. október 18.

100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Gödör Klub, Budapest, 2013. szeptember 28.

“Ritmikai szimmetriák és fraktálok Weöres Sándor Magyar etüdök-verseiben”, konferenciaelőadás a ”Tánc volnék, mely önmagát lejti” Weöres-konferencián, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. szeptember 18.

“Confession of the Impersonal“, konferenciaelőadás Emily Dickinson költészetéről az Art of Attention nemzetközi konferencián, Károli Gáspár Református Egyetem, Díszterem, 2013. szeptember 13.

Simon Armitage válogatott versfordításkötetének bemutatója, JAK tábor, Szigliget, Alkotóház, 2013. augusztus 29.

Stretnutia Fesztivál, szlovák és magyar nyelvű versfelolvasás, Igló, Könyvtár, 2013. augusztus 24. Lőcse. Városi Színház, 2013. augusztus 25.

A Hármasoltárok verseskötet első bemutatója, Reményi József Tamás, Könyvfesztivál, Millenáris, Márai-terem, Budapest, 2013. április 19.

“Csokonai 170″ – Szabó Ádám szobrászművész kiállítása – az öreg Csokonai versei az én munkám. Rákóczi-ház, Miskolc, 2013. február 28.

Le Protée hongrois : Sándor Weöres Interview avec István László G. Orbán Gábor kérdez, Párizsi Magyar Intézet honlapja, 2013. január

A Füst Milán-díj átadója, Illyés Archivum, Budapest, 2012. december 5.

“Fénycsóva lobban” – Liget verselemző antológia bemutató, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2012. október 11.

100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Petőfi irodalmi Múzeum, Budapest, 2012. szeptember 29.

Győri Műhely 3-4. számának bemutatója, versfelolvasás, Nyitott Műhely, Budapest, 2012. szeptember 17.

Vári Zsófia festőművész kiálításán két vers a Repülő szőnyegből (Sivatag, Párkeresés) – 2 festmény ihletője, Budapest, IF kávézó, 2012. szeptember 4.

Visegrad Fund, Nova Magnificia versét felolvassák szlovákul, Lőcse, 2012. július

Könyvhét, Szép Versek Maraton, Budapest, Rózsavölgyi Szalon, 2012. június 10.

Spring Poetry Rain, G. István László versek görögül, Nicosia, 2012. május 26.

Szerzői est, Lyrik Kabinett,  München, 2012. május 23.

Választóvíz bemutatója, Imreh Andrással, Budapest, Írók Boltja, 2012. április 10.

Ayhan Gökhan interjúja a Választóvízről, Prae, 2012. január

A Választóvíz kegyetlen anyag - interjú a Könyvhét c. lapban Szepesi Dórával, 2012. január

Szepesi Dóra interjúja a Választóvízről a Bárka online-on, 2011. december

100ezer költő a változásért, versfelolvasás, Műcsarnok, Budapest, 2012. szeptember 24.

A verset nem főzni kell, hanem megtalálni, interjú Lackfi Jánossal, Jelenkor, 2011. július

Adrian Grima szerzői estjén felolvasás és fordítás, Budapest, Coffee Jubilee, 2011. június 23.

Felolvasás Karla Kelsey, amerikai költőnővel, Budapest, Massolit Könyvesbolt, 2011. június 15.

Szép versek maraton – Könyvhét, Puskin kávézó, 2011. júnus 5.

Könyvheti felolvasás és beszélgetés Laurynas Katkus, litván költővel – Ráday Képesház, 2011. június 4.

Költészetnapi versplakátok Leányfalun – a Hármasoltárokból, 2011. április 11.

A líra gyalogosai – Valentin-napi felolvasás Leányfalun – Hármas népdal-oltár, a szerző távollétében, 2011. február 13.

Godot Irodalmi est – 2010. július 7. Budapest, Akácfa u 51. , Fogasház – versfelolvasás a szerző távollétében

 

 

Költészet éjszakája – a Beszélő felolvasó estje, Budapest, Nyitott Műhely, 2010. június 2. Zelki János cikke itt

Műforítók Egyesületének első nemzetközi tábora – felolvasás, Diósjenő, 2010. május 28. – a fordító távollétében

Új Nautilus felolvasóest, 2010. május 25. Zappa Kávézó Báthori Csaba netnaplója itt

New Tendencies from the Young Budapest Literature Scene, Zwischen den Zeiten und Welten felolvasás, Karlsruhe, Insel Theater, 2010. április 30.

Rádióinterjú a karlsruhei felolvasás kapcsán SWR-2, 2010. április 30.

Berzsenyi Egy (két) hang – könyvbemutató, Budapest, Írók boltja Háy Jánossal, Reményi József Tamással és Faragó Richárddal. 2010. április 13.

Beszélő-est, Szilágyi Lenke Fényszelidítő– felolvasás, Budapest, Nyitott Műhely, 2009. december 10.

Szalontüdő – JAK-Solitude felolvasóest, Budapest Nyitott Műhely, 2009. november 22.

New Order – Antológiabemutató, beszélgetés George Szirtessel és Szabó T. Annával, London, HCC, 2009. november 8.

Verses öröknaptár – Liget könyvbemutató, felolvasás Budapest, Országgyűlési Könyvtár, 2009. október 27.

Sandfuge – könyvbemutató. Bemutatja Keresztury Tibor, a Magyar Kulturális Intézet Igazgatója, felolvasás, Schloss Solitude, Guibal Saal, Stuttgart, 2009. október 20.

61. Frankfurti könyvvásár, merz&Solitude Stand, 2009. október 16.

Parnasszus, őszi lapszámbemutató – Pentagram, műfordításkötet bemutatója. Budapest, Műcsarnok, 2009. október 8.

Budapest transzfer IV., Verscsempész, felolvasás és kerekasztal-beszélgetés, Robert Milcakkal, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz terem, 2009. október 3.

A XXIX. Költők Világkongresszusa, felolvasás, Budapest Flamenco hotel, 2009 szeptember 28.

Spanyolnátha Pentagram könyvbemutató felolvasás, Miskolc, Ifjúsági Szabadidő Központ, 2009. szeptember 19.  képe

Prae – lapszámbemutató, felolvasás, Budapest, Műcsarnok, 2009. szeptember 16.

Műfordító-est, 2009 Könyvhét, Owen Sheers és Kei Miller versei, Pentgram c. kötetből, Ráday Könyvesház, 2009. június 6. Szerző-fordító távollétében

Versfelolvasás Bolzano, Kafé, Bolzano 2009. március 18. Szerző távollétében

International Writers Workshop, Hong Kong Baptist University 2008. október 21-november 20.

 

 

 Creative Works Recital MP Hong Kong Hotel, 2008. okt 28

 Public Reading, Fringe Club, Hong Kong, 2008. nov. 5

 Literary Development in Eastern Europe, Symposium, Lecture, Shaw Campus, Hong Kong, 2008. nov. 6

 Creative Works Reading, HSH Campus Hong Kong, 2008. nov. 7

 Ceative Reading, Zhuhai University, 2008. nov. 11

 Internat. Writers. Press Conf. Shandong University, Jinan, 2008. nov 13

 Reading, Shandong University, Jinan, 2008. nov. 13 a programról, az írók, részletes program, kép

 

 

Dichtung – Szerzői est, felolvasás a Solitude-ban, Stuttgart, Schloss Solitude, Guibal Saal, 2008. szeptember 16.

Remélem, belátják, Rácz Péter verseskötetének bemutatója, Balatonfüred, 2008. június 7.

Könyvheti felolvasás, költői est, Szimpla, 2008. június 7.

Költészetek éjszakája, felolvasás, Centrális Galéria Arany János utca, 2008. június 4.

Nyugat-Maraton, beszélgetés és felolvasás, PIM, 2008. május 17.

MűKEDDvelő, költői est Mesterházi Mónikával, MÚ-színház, 2008. május 13.

Rádióinterjú a Határok nélkülben az Europoeticáról, 2008. április 26.

A Homokfúga bemutatója, Lackfi Jánossal és Reményi József Tamással, 2008. április 22, Írók boltja

Europoetica – „Kis Iowa”-bemutatkozás, Budapest, Nyitott Műhely, 2008. április 18.

Europoetica fesztivál – „Kis Iowa”, felolvasás, moderálás, Budapest, Ráday utca Docu Art, 2008. április 12.

JAMC-kiállítás, költészet napja, versplakátok, Leányfalu, 2008. április 11.

Iowa in Athens – Fesztivál Athénben, 2008. április 3-6.

 

 

 New European Irony – műhelybeszélgetés, április 4.

 szerzői est – bemutatkozás, felolvasás, április 5., az esemény plakátja görögül, G. István László versei görögül

 

 

Műfordító-est a Nyitott Műhelyben: Budapest, 2008. február 16. (Owen Sheers)

Zelk Zoltán-díj átadás estje: Budapest, 2007. december 11.

Iowa International Writers’ Programme, Aug 2007 – Nov 2007., a 2007-es év meghívott írói, az éves beszámoló 2007 pdf

 

 

 Translational seminar – 3 poems, szeptember 7. Shambough House, Iowa City

 Rádió és tv-interjú, Score One, szeptember 7. Hall, Iowa City,

 ICPL-panel: The writer as a reader – a Fuge of Confession – Library panel , szeptember 14. Public Library, Iowa City

 Bemutatkozás, Des Moines-i középiskolásoknak, szeptember 19. Shambough House, Iowa City

 International Writers – University Lecture, október 1. Schaeffer Hall, Iowa City

 Renga Session – with Chris Merrill, Young Dean, Marvin Bell (USA), Tomas Salamun (Slovenia), Ksenia Golubovich (Russia), Simone Inguanez (Malta) október 8-11. Shambaugh House, Iowa City

 The Worlds Voice in Our Ear, előadás a jubileumi héten – panel, Schaeffer Hall, Iowa City

 Neo avantgarde in Hungary – előadás, október 17. Writers’ House, Iowa City

 Reading – október 21. Prairie Lights Book Store, Iowa City

 Interjú az International Writing Programe-nak, október 23, Shambaugh Hose, Iowa City

 Translational Seminar – 3 poems with Mike Judd, november 2. Shambaugh House, Iowa City

 Rádióinterjú, The Voice of America, november 16. Washington

Reading –a Words Without Borders szervezésében, Housing Works Kávézó, New York november 19.

Words Without Borders, 2007 november: Jungle, Chrystal study

 

Poetry reading, felolvasó est Antony Dunn-nal, London, Covent Garden, Magyar Kulturális Intézet, 2007. június 20.

Irodalmi párok VII. – Géher Istvánnal, Szépírók szalonja, Nyitott műhely, 2007. május 5.

Europoetica Sacra – költészeti fesztivál a Ráday utcában, a Converging Lines programjának folytatása, 2007. március 31.

Kontextus-műhely, Károli Gáspár Református Egyetem, 2007. március 29.

Radnóti-díj átadás estje, Győr, 2006. november 17.

Budapest Transzfer, első Nemzetközi Írófesztivál, Budapest, 2006. szeptember

Újhold Marathon, 2006. május 12. – beszélgetés és felolvasás, Budapest, PIM

Rend és káosz: zenei szimmetriák – ritmikai fraktálok a versszövegben Irodalomtörténet-elméleti konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, 2006. április 20. (megjelenés alatt)

Nyitott Műhely, költői est, beszélgetés Ferencz Győzővel, 2006.

After Eight, beszélgetés Tóth Krisztinával, Virányosi Művelődési Ház, 2005. november

Converging Lines, egy hetes angliai felolvasókörút, 2004. október, angol napló a programról UK diary Oct 04.qxd

október 14, Manchester, Public Library

október 16, London, Poetry Café, Betterton Street

Rhodos Writers’ Centre – két hetes alkotói ösztöndíj, 2004. november

Grádicsok Weöres Sándor költészetéhez, Magyar Tanárok Egyesülete, 2003. november 15, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

After Eight, beszélgetés Lázár Júliával, Virányosi Művelődési Ház, 2003. december

Ha esik az eső nő a fű, zene és ritmika a szobrászatban – Szabó Ádámról MKE Parthenon-fríz Terem, 2003. május 5.

Kockajáték – fraktálok és szimmetriák Weöres Sándor dalverseiben, Radnóti Miklós Társaság, Győr, 2002. november

Járt utat a járatlanért el ne hagyj – Előd Ágnesről Stúdió Galéria, 2001. július 3.

Pannonhami Szemle 10 éves évfordulója, felolvasás, Műcsarnok, 1999. december 12.

„A csend szavai” – Nagyvilág-est a Fészek klubban, felolvasás, 1999. november

Writers’ Conference, Cambridge, July 1999 – British Council támogatásával

After Eight – beszélgetés Ferencz Győzővel, Virányosi Művelődési Ház, 1998. április

Liget-est, Ferencvárosi Művelődési Ház – felolvasás, 1995. január

Literature ::
Translation ::

minimap