This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Halas, František, Czech bibliography

Image of Halas, František
Halas, František
(1901–1949)

Bibliography

Dilo

Jeho sbírky jsou nemelodické, bez ozdob. Hlavním tématem mu je sociální otázka, vědomí nicotnosti člověka a tušení blízkosti smrti. Jeho chápání života je dramatické, bojuje o nalezení smyslu života a umění. Pro jeho tvorbu je charakteristická nepravidelnost verše, nelogismy, neobvyklé básnické výrazy, časté používání archaismů a zdůrazňování smrti. Jeho pozdější sbírky jsou ovlivněny existencialismem
Sepie – (1927), poetistická sbírka, která je naplněna melancholií, životní pasivitou a hořkostí.
Kohout plaší smrt
Tvář
Hořec – k výše zmiňované charakteristice se přidává barokní konstrukce verše.
Dělnice – zde spojil vzpomínku na předčasně zemřelou matku s typickým osudem dělnic.
Staré ženy (1935), jde o popis starých žen – lítost nad osudem a stářím, srovnává je s jejich mládím. Klade zde velký důraz na sociální cítění. Celá tato báseň je špatnou obdobou Villonova Nářku někdejší sličné zbrojmistrové. Toto dílo označil S. K. Neumann v dopise B. Václavkovi za maloměšťácký motiv a za Halasův "kňouravý pesimismus", dokonce ho to vedlo k napsání polemické básně Staří dělníci.
Dokořán – antifašistická sbírka
Torzo naděje (1938) – pravděpodobně vrchol tvorby, staví se proti Anglii a Francii, kteří podle něj zavinili Mnichovskou dohodu.
Básně:
Praze
Zpěv úzkosti
Mobilizace
Naše paní Božena Němcová (1940) – oslavný cyklus básní ke 120. výročí narození B. Němcové.
Ladění (1942), básně z let 1937–1941
Já se tam vrátím (1939, vydáno 1947) – o kraji Halasova mládí (Kunštát).Lyrizovaná próza.
V řadě (1948)
Předposlední sbohem
A co básník (vydáno 1957) – naznačuje zklamání z vývoje po únoru 1948.
Není bez zajímavosti, že brzy po smrti zaútočil na Halasovo dílo komunistický kritik Ladislav Štoll, Halasovo dílo se dočkalo rehabilitace až koncem 60. let.


Literature ::
Translation ::

minimap