This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hamvas Béla, Slovak biography

Image of Hamvas Béla
Hamvas Béla
(1897–1968)

Biography

Béla Hamvas, spisovateľ a filozof, sa narodil v roku 1897 v Prešove, detstvo prežil v Bratislave. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa s rodinou presťahovali do Budapešti, kde vyštudoval na univerzite nemčinu a maďarčinu. Zomrel v roku 1968, pochovaný je v mestečku Szentendre neďaleko Budapešti.
Je autorom, ktorého dielo sa po odmietnutí socialistickou kritikou dočkalo vydania a uznania až po smrti. V osemdesiatych rokoch sa začalo s jeho súborným vydávaním. Jeho román Karneval vyšiel po prvý raz až v roku 1985, texty Filozofia vína, Óda na dvadsiate storočie, Scientia sacra, Patmos, Unicornis a ďalšie vyšli až koncom osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch a našli si neuveriteľné množstvo priaznivcov. Na univerzitách sa zakladali a pracovali kluby priaznivcov Bélu Hamvasa, jeho texty poskytovali odpovede na otázky ohľadne postoja v konflikte modernej spoločnosti a plnohodnotného bytia. Vychádzajúc zo „svätých kníh“ venuje sa vo svojej tvorbe obdobiu zlatého veku, v ktorom bytie a život ešte nestoja proti sebe. Je maďarským predstaviteľom západného tradicionalizmu. Jeho textom dávajú silu tradícia i múdrosť a sloboda humoru. V slovenčine vyšla jeho knižka Filozofia vína (A bor filozófiája) v preklade Karola Wlachovského vo vydavateľstve Kalligram, 2003.
Literature ::
Translation ::

minimap