This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Haugová, Mila, Slovak bibliography

Image of Haugová, Mila
Haugová, Mila
(1942–)

Bibliography

Poézia
Hrdzavá hlina (1980)
Premenlivý povrch (1983)
Možná neha (1984)
Čisté dni (1990)
Praláska (1991)
Nostalgia (1993)
Dáma s jednorožcom (1995)
Alfa Centauri (1997)
Krídlatá žena (1999)
Atlas piesku (2001)
Zavretá záhrada /reči/ (2001)
Genotext (2001)
Orfea alebo Zimný priesmyk (2003)
Archívy tela (2004)
Zavretá záhrada /reči/ (2004)
Target(s)
Terč(e) (2005)
Rastlina so snom: Vertikála (2006)

Preklad
Neskoro je, neodchádzaj (japonská poézia, 1984)
Šuntaro Tanikawa: Poludnie duše (1988)
Silvia Plath: Luna a tis (1989)
Else Lasker-Schüler: Zrkadlo tvojej krvi (1995)
Sarah Kirsch: Krídla okna (2006)

Preložene diela
Holomrazenie (1998 po nemecky)
Vnútorná tvár (2000 po nemecky)
Atlas z piesku (2001 po nemecky)
Haugovej básne boli preložené do viacerých jazykov a boli publikované v rôznych antológiách a literárnych časopisoch.
Literature ::
Translation ::

minimap