This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Jókai Mór, Slovak biography

Image of Jókai Mór
Jókai Mór
(1825–1904)

Biography

(1825-1904)
Mór Jókai sa narodil v roku 1825 v Komárne, zomrel v roku 1904. Vyštudoval právo, chystal sa byť právnikom rovnako ako jeho otec. Priklonil sa však k revolúcii 1848 a stal sa jej aktívnym účastníkom. Po jej páde sa musel skrývať. Jókaiho román Zlatý človek je najvýznamnejším románom maďarského romantizmu, no túžba po úniku, motív rozčarovania zo svetského bytia, obraz „strateného raja“ i erotické napätie prítomné v texte z neho robí zároveň i prvý maďarský secesný román.
Z ďalšej tvorby: A kőszívű ember fiai (1869) - heroický román o revolúcii 1848; Fekete gyémántok (1870) – dobrodružný román; Egy magyar nábob (1853) – anekdotický román o časoch osvietenstva; atď. 

Literature ::
Translation ::

minimap