This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kjoseva, Svetla, Bulgarian Reception

Image of Kjoseva, Svetla
Kjoseva, Svetla
(Светла Кьосева)
(1955–)
 

Reception

Марияна Тодорова:

„Важно, особено важно за съдбата на една книга, е нейното заглавие. Промислила го е благонадеждно авторката – „Сянката на змията”. Такава е творческата й интуиция, която е предизвикана да остойности нейния първи опит в романното повествование. Не само подтекст има в заглавието на Жужа Раковски. Змията е особен символ – единственото животно, което няма сянка. В пълзенето, в прилепващата близост до земното, сянката и светлината са отсъстващи величини.  А според народните поверия – змията се бои най-много от сянката си. По такъв начин в заглавието е вкаран абсурдът: страховете, с които човекът трябва да се пребори, са непобедими, защото е видим техният абсурд. Творческата интуиция на Раковски се опира  и на реални контексти: змията – и като медицинска заплаха, и като символ на аптекарските везни, които спасяват чрез дозировката си болния. И не на последно място, змията е библейски мотив – символизира гъвкавия Евин страх и осъществения грях.

Грехът и грехопадението тук са като априорно зададени  знаци на пророчества. Не е задължително тези грехове да са автобиографична подробност, писателят може и би трябвало да е сърцето на цялото човечество.“

 

(Editor of this page: Svetla Kjoseva)

Literature ::
Translation ::

minimap