This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Márton László, Translations from Hungarian

Image of Márton László
Márton László
(1959–)
 

Translations

A dán asszony (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Die Dänin (German)
A kertész (Hungarian) ⇐ Mörike, Eduard :: Der Gaertner (German)
A költemény (Hungarian) ⇐ Novalis :: Das Gedicht (German)
A tündérek dala (Hungarian) ⇐ Tieck, Ludwig :: Gesang der Feen (German)
A tűzlovas (Hungarian) ⇐ Mörike, Eduard :: Der Feuerreiter (German) [video]
Akasztófacimbora dala Hóhér Zsófihoz (Hungarian) ⇐ Morgenstern, Christian :: Galgenbruders Lied an Sophie, die Henkersmaid (German) [video]
Ami igaz (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Was wahr ist (German)
Az egész (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Das Ganze (German) [video]
Bányászdal (Hungarian) ⇐ Novalis :: Bergmannslied II (German)
Cseresznyefa (Hungarian) ⇐ Arnim, Achim von :: Der Kirschbaum (German)
Éjjel (Hungarian) ⇐ Zahradníček, Jan :: V noci (Czech)
Fekete valcer (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Schwarzer Walzer (German)
Fonólány éji dala (Hungarian) ⇐ Brentano, Clemens :: Der Spinnerin Nachtlied (German) [video]
Ha nem fogadott fiának (Hungarian) ⇐ Arnim, Achim von :: Hatte nicht der frische Morgen (German)
Hogy nevezzem magam? (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Wie soll ich mich nennen? (German) [video]
Intelem (Hungarian) ⇐ Mörike, Eduard :: Zur Warnung (German) [video]
Két álom (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Zwei Träume (German)
Látok embereket élni (Hungarian) ⇐ Novalis :: Alle Menschen seh ich leben... (German)
Lelhet bár a gáncsoló gáncsra benne (Hungarian) ⇐ Platen, August von :: Wie's auch die Tadler an mir tadeln mögen (German)
Levél a hitveshez (Hungarian) ⇐ Zahradníček, Jan :: Dopis ženĕ (Dům strach) (Czech)
Mit énekelt a rigó a letartóztatottnak (Hungarian) ⇐ Zahradníček, Jan :: Co zpíval kos zatčenému (Czech)
Monológ (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Monolog (German)
Nap, mely a nyár utója (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Tag, der den Sommer endet (German) [video]
Nem sóvárgásból (Hungarian) ⇐ Platen, August von :: Nicht aus Begier und aus Genuß gewoben (German)
Ősszel (Hungarian) ⇐ Chamisso, Adelbert von :: Im Herbst (German)
Részeg este (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Betrunkener Abend (German)
Sírfelirat (Hungarian) ⇐ Zahradníček, Jan :: Epitaf (Czech)
Szőlőlugas alatt (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Unter dem Weinstock (German)
Testvériség (Hungarian) ⇐ Bachmann, Ingeborg :: Bruderschaft (German)
Theatrum mundi et Dei (Hungarian) ⇐ Zahradníček, Jan :: Theatrum mundi et Dei (Rouška Veroničina) (Czech)
Új hangokat (Hungarian) ⇐ Platen, August von :: Anstimmen darf ich ungewohnte Töne (German)
Utolsó szonettek 2. (Hungarian) ⇐ Chamisso, Adelbert von :: Die letzten Sonette 2. (German)
Valse Triste (Hungarian) ⇐ Benn, Gottfried :: Valse Triste (German)
Virradat előtt (Hungarian) ⇐ Nijhoff, Martinus :: Voor dag en dauw (acht sonnetten) (Dutch)
Literature ::
Translation ::

minimap