This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mikszáth Kálmán, Slovak biography

Image of Mikszáth Kálmán
Mikszáth Kálmán
(1847–1910)

Biography

(1847-1910)
Detstvo strávil v slovenskom vidieckom prostredí. Toto prostredie sa objavuje v jeho textoch v idylickom, inokedy zas v baladickom ladení. Pochádza zo strednej zemianskej vrstvy, ktorej slabé stránky zobrazuje vo svojich dielach s jemnou a láskavou iróniou, ktorá sa stala pre jeho diela charakteristickou. Bol umeleckým kritikom spoločnosti, ktorý postrádal akýkoľvek nádych buričstva, odporu, či sklonu k revolte.
Je autorom historických románov, ako napríklad Čierne mesto (A fekete város). V jeho historických textoch je obzvlášť veľa romantizujúcich prvkov, no i kritických alúzií na súčasnosť. V tvorbe venovanej zobrazeniu súčasnosti často prevláda anekdotizmus a dôraz na výraznú pointu, čo sa mu neraz vytýka ako jeho nedostatok, je to však jeho spôsob tvorby. Na človeku, jeho chybách i na smútku vždy nachádza i miesto pre úsmev, čo je zvláštnou výsadou humoristov.
Mikszátha občas označujú i za „slovenského spisovateľa“, keďže množstvo jeho textov sa odohráva práve na území súčasného Slovenska (Beszterce ostroma, Szent Péter Esernyője, A tót atyafijak, Jó Palócok...atď.). 

Literature ::
Translation ::

minimap