This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Schrowe, Uno von, Hungarian biography

Image of Schrowe, Uno von
Schrowe, Uno von
(Uno von Schrowe)
(1853–1886)
 

Biography

A teológiahallgatóból bölcsésszé lett költő, tanár és újságíró, Uno von Schrowe (1853-1886) nevét ma már inkább csak bibliográfiai jegyzékek és antológiák őrzik. Egyetemi tanulmányainak befejezése előtt, 1881. január 1-én Schrowe így írt egy ismerősének: "Aztán [a vizsgák után] külföldre megyek megnézni, hogy s mint élnek másfelé az emberek. Utam végcélja Magyarország lesz, emiatt már el is kezdtem tanulni magyarul. Ez ám csak a nehéz feladat - nincs is nehezebb nyelv a világon, mint ez a mi rokon nyelvünk -, szívesen tanulgatom mégis, mert mire majd ott leszek a magyarok között, szeretnék annyit tudni, hogy ha nem is a legjobban, de elboldoguljak." Schrowe egy évet készült eltölteni Magyarországon, hogy alaposan megtanulhassa a nyelvet, hiszen "mégiscsak nagy szégyen az nekünk, finneknek, hogy nincs hazánkban ma csak egyetlenegy ember [Jalaván kívül ott volt Genetz is!], ki ezt a mi rokon nyelvünket valamelyest bírja". A gyalázatot le kell mosni, "hisz Magyarországon már igen-igen sokan tudnak finnül, mégpedig igen-igen jól". A rokonoknak, véli Schrowe, érteniük kell egymás nyelvén. "Nincs belőlünk, finnugor népekből, oly sok a világon - úgy helyes és úgy illő tehát, hogy közelebbről is megismerjük egymást, ne csak abból, amit a földrajzkönyvek írnak" - fogalmazta meg fordítói munkásságának indítékait Kölcsey és Petőfi finn tolmácsolója, kinek tervezett magyarországi útja betegsége és korai halála miatt soha nem vált valóra. Egy 1878-ból származó diákalbum megőrizte számunkra Schrowe egyik versét, melyet Magyarország iránt érzett szeretetének melegsége hat át, s mely így kezdődik: "Oi terve, Magyar, jalo pustan mies!" (Ó, üdv neked, Magyar, a puszta dicső fia!)

http://ebooks.gutenberg.us/Wordtheque/hu/AAACWO.TXT

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap