This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Esterházy Péter, Slovak biography

Image of Esterházy Péter
Esterházy Péter
(1950–2016)

Biography

Péter Esterházy sa narodil 14. apríla 1950 v Budapešti v známej uhorskej šľachtickej rodine; po ukončení piaristického gymnázia vyštudoval matematiku na budapeštianskej univerzite Lóranda Eötvösa. Pracoval v Inštitúte informatiky na ministerstve ťažkého priemyslu; od roku 1978 je spisovateľom na voľnej nohe.
Dosiaľ vydal viac než dve desiatky prozaických a esejistických diel, viaceré z nich boli preložené do svetových jazykov (v češtine vyšli jeho knižky: Malá maďarská pornografie, Hrabalova kniha a zbierka esejí Hrách na zeď). Je nositeľom mnohých maďarských, ale i medzinárodných ocenení. V roku 2004 získal prestížnu cenu nemeckých kníhkupcov na Frankfurtskom knižnom veľtrhu. Harmonia cælestis je prvou Esterházyho knihou v slovenskom preklade. Časopisecky vyšli jeho kratšie texty v Kultúrnom živote a v Revue svetovej literatúry. Dodatok k románu Harmonia cælestis nazvaný Opravené vydanie vyjde začiatkom roku 2006 vo vydavateľstve Kalligram. 

Literature ::
Translation ::

minimap