This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lengyel József, Hungarian biography

Image of Lengyel József
Lengyel József
(1896–1945)

Biography

A Somogy megyei Marcaliban született 1896. augusztus 4-én.
Kassák körében indult, majd a kommunista párt alapító tagja lett. 1919 õszén emigrált, Bécsben, Berlinben és Moszkvában élt. 1939-ben elítélték, szabadulása után Szibériába számûzték. 1955-ben térhetett haza, igazából csak ekkor kezdhette el írói pályáját, de a személyi kultusz világát feltáró munkáinak egy része, valamint naplói csak posztumusz jelenhettek meg. Fõ mûve az Igézõ novellaciklus. A novellák mindegyike önálló egész, de összefüggõ füzért is alkotnak. A címadó írás a magyar elbeszélõirodalom egyik legmaradandóbb alkotása. A ciklus középpontjában a szovjetunióbeli élmények állnak. Az elbeszélõ a humánum nevében ítéli el az esztelen embertelenséget, de mindvégig kommunistának vallja magát (Kicsi, mérges öregúr).
Oldás és kötés címû elbeszélésébõl Jancsó Miklós készített filmet (1963). Írásainak egyik vonzerejét éppen az adja, hogy tárgyilagosan, higgadtan meséli el az eseményeket, hogy önsajnáltatás nélkül beszél szenvedéseirõl.
Budapesten halt meg 1975. július 14-én.
Literature ::
Translation ::

minimap