This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Deáková, Renáta, Slovak bibliography

Image of Deáková, Renáta
Deáková, Renáta
(Renáta Deáková)
(1968–)
 

Bibliography

Preklad prózy

1999: Pál Závada Jadvigin vankúšik, Kalligram 1999 (Jadviga párnája, Magvető, 1997)

2001: Alfonz Talamon Samuel Borkopf: Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy Kalligram (Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából, Kalligram, 1999)

2005: Péter Esterházy Harmonia Caelestis, Kalligram 2005 (Harmonia Caelestis, Magvető, 2000)   

2006: Péter Esterházy Opravené vydanie, Kalligram, 2006 (Javított kiadás, Magvető 2002)

2008: Péter Zilahy AŽ (Posledná žirafa v okne)Kalligram 2008 (Az utolsó ablakzsiráf )

2010: Pál Závada Potomkovia fotografa, Kalligram, 2009 (A fényképész utókora)

2011:  Péter Esterházy: Jedna žena, Kalligram, 2011 (Egy nő)

2011: Sándor Márai: Bejbi, alebo prvá láska, Kalligram, 2011 (Bébi vagy az első szerelem)

 

Drámy:

2001: Egressy Zoltán: Portugália (Portugál), premiéry: 8. 10. 2001 Divadlo P.O. Hviezdoslava Bratislava; 23. 10. 2003 Štátne divadlo Košice.

2002: Szép Ernő: Ženích (Vőlegény), pre potreby Divadla P.O. Hviezdoslava Bratislava.

2003: Lőrinczy Attila: Fahim (Fahim), pre potreby Divadla P.O. Hviezdoslava Bratislava.

2004: Háy János: Šteňa (Gézagyerek), Revue svetovej literatúry, 2004/3-4.

2005: Tasnádi István: Verejný nepriateľ (Közellenség), pre Divadlo Andreja Bagara, Nitra. Premiera november 2005.

2006: Háy János: Manželstvom sem, manželstvom tam (Házasságon innen és túl), in: Vlna2011

2007: Örkény István: Mačacia hra (Macskajáték) bemutató: 2008. április 4. Eperjesi Divadlo Jonáša Záborského Színház.

2010: Egressy Zoltán: Špenát, hranolky (Sóska sultkrumpli), bemutató: 2011 jún, Bratislava

2010: György Spiró: Prach (Prah), bemutató: szeptember 2011, Bratislava Štúdio L+S.

2011: János Háy: Manželstvo sem a tam. (Házasságon innen és túl), VLNA 

 

 

Redakčná spolupráca:

2004: Podsvätie – Hung(a)ry Kitchen. Antológia súčasnej maďarskej poviedky (výber a preklad) Drewo a Srd.

2004: Revue svetovej literatúry, 2004/3-4. Číslo venované maďarskej literatúre

2006: Výber z textov súčasnej slovenskej literatúry, Magyar Lettre International, Budapešť,

          2006/4

2010: Revue svetovej literatúry, 2010/2 Číslo venované maďarskej literatúre

2011: Vlna, višegrádske číslo, maďarská časť

2011: Magyar Lettre Internationale, višegrádske číslo, slovenská časť.

 

Literature ::
Translation ::

minimap