This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Madách Imre, Hungarian biography

Image of Madách Imre
Madách Imre
(1823–1864)

Biography


· 1829-től a váci piaristáknál tanul.
· 1837. Öccsével, Madách Pállal közösen kéziratos lapot szerkeszt Litteraturai Kevercs címen.
· 1837-től a pesti egyetemen tanul bölcseletet, majd jogot. Részt vesz a Mixtura c. kéziratos lap szerkesztésében.
· 1841. Joggyakornok.
· 1842-től ügyvéd.
· 1845. Feleségül veszi Fráter Erzsébetet.
· 1846. Megszületik fiuk, Imre.
· 1848. Megszületik fiuk, Aladár.
· 1848 augusztusában Madách Imrét nemzetőrök szervezésével bízzák meg.
· 1849 júliusában az orosz csapatokkal szembeni általános népfelkelésre szólítja fel környéke lakosságát.
· 1849. Meghal öccse, Pál.
· 1851. Megszületik lányuk, Jolán.
· 1852. A halálra ítélt Rákóczy János szabadságharcos rejtegetése miatt Madách Imrét letartóztatják. A börtönben megírja Az ember tragédiája első változatát Lucifer címen.
· 1853 Megszületik lányuk, Anna-Borbála.
· 1853 augusztusában szabadlábra helyezik.
· 1854. Elválik feleségétől.
· 1856-1857. Az ember tragédiája második változata.
· 1859-1860. Az ember tragédiája egyetlen fennmaradt változata.
· 1861. Madách választási "hadjárata". Röplapjának központi gondolata a francia forradalom eredeti jelszava: "Szabadság, egyenlőség, testvériség".
· 1861. április. Országgyűlési képviselő.
· 1863. Megválasztják az MTA levelező tagjának.
· 1864 elején írja Tündérálom címen utolsó, befejezetlenül maradt művét.
· 1864. október 5. Éjfél után meghal.

Literature ::
Translation ::

minimap