This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ady Endre: Karácsony (Harang csendül)

Portre of Ady Endre

Karácsony (Harang csendül) (Hungarian)

I.           

Harang csendül,

Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

 

Minden ember

Szeretettel

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba

A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

 

A templomba

Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,

Az én kedves kis falumban

Hálát adnak

A magasság Istenének.

 

Mintha itt lenn

A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves, kis falumban

Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.

 

II.           

Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,

De jó volna ünnepelni

Odahaza.

De jó volna tiszta szívből

- Úgy mint régen -

Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

 

De jó volna mindent, mindent

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

 

III.           

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna,

Ó, de nagy boldogság

Szállna a világra.

És a gyarló ember

Ember lenne újra,

Talizmánja lenne

A szomorú útra.

 

Golgota nem volna

Ez a földi élet,

Egy erő hatná át

A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent

És egymást szeretni...

Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

Christmas (Church Bells Chiming...) (English)

I.

Church bells chiming,

Carols in the air,

Thanksgiving hymns sung all around,

Home in my beloved village

At Christmas time

All get spiritual, more devout.

 

All the people

With love deeper,

Fall on their knees and keep praying,

In my beloved little village

The Messiah

Would always bring us rejoicing.

 

Towards the church

In long queues march

The young and the old together,

In my beloved little village

With thankful prayers

To God, our Lord, the holy father.

 

As if down here,

God was so near,

His sacred grace would whisper, fly,

In my beloved little village

All the people’s hearts

Are filled with pure love day and night.

 

II.

My mind’s disturbed by the city’s

Rough and loud noise,

I wish I could but celebrate

Back there at home.

I wish I could with all my heart

- Like so long ago -

Say prayers profound,

I wish I could calm down.

 

I wish I could forget it all,

All of it really,

I wish I could be child again

Playing freely.

With true faith, with heart of a child

Make my peace with

The whole wide world,

In loving salvation well deserved.

 

III.

If this wonder legend

Could now become true faith,

Oh, how great happiness

Could come to the earth again.

And fallible, weak humans

Would be humans one day,

They would all have this charm

For the long, sorrowful way.

 

No Calvary would this

Earthly life be for us,

A single power would imbue

The vast universe thus,

No other religion,

Nothing, but merely this:

Adore God Almighty,

In loving others persist…

Christmas legend, if it

Really could come true,

Perfect, pure happiness

Would be in the world, too…Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap